пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

3 курс:
» социология
» цивильное право
I семестр:
» идпу

идпу

1 1. Поняття та сутність навчальноїдисципліни «Історії держави і права України» ,її предмет, значення дисципліни для юриста.
2 2.Періодизація навчальної дисципліни «Історія держави и права України», принципи та методи.
3 3. Античні міста-держави Північного Причерноморя.
4 4. Суспільний устрій, державний лад, правова система Боспорського царства.
5 5. Суспільний устрій, державний лад, правова система Скіфії.
6 6. Суспільний устрій Київської Русі з моменту її виникнення до монгольсько- татарської навали.
7 7. Державний лад Київської Русі з моменту її виникнення до монголо - татарської навали.
8 8. Правова система Київської Русі з моменту її виникнення до монголо - татарської навали.
9 9 Законодавча діяльність Великих Київських князів.
10 10. Монголо-татарське завоювання київської русі та її державно-правові наслідки.
11 11.Суспільний устрій, державний лад правова система Галицько-Волинського князівства.
12 12. Виникнення розвиток та загибель українського козацтва та запоріжської січі
13 13.Суспільний та державний лад, і правова система Литовсько-Руської держави.
14 14. Загальна характеристика судебник Казиіра 4, Литовських статутів, магдебурзького права,канонічного(церковного)права.
15 15.Люблінська унія 1589 року її значення і наслідки для України Люблінська унія 1569 р.
16 16. Передумови Люблінської унії.
17 17.Боротьба розпочалася в 1648 р з повстання козаків Запорозької Січі
18 18.В історії України постать Богдана (Зиновія) Хмельницького
19 19.Переяславська рада 1654
20 20. Українсько-Московськийдоговір 1654 р
21 21.Національно-визвольна війнаукраїнського народу під проводом Богдана Хмельницького
22 22. Суспільний лад
23 23.ЛівобережнаУкраїна у складіМосковськоїдержави
24 24. Правова система в Україні 18 ст.
25 25. Кодифікація права України у 18 ст, загальна характеристика збірника «Права за якими судиться малоросійський народ» 1743 р.
26 26. Характеристики Конституції Пилипа Орлика.
27 27. Характеристика Івана Мазепи, як політичного та державного діяча України, оцінка та значення його діяльності.
28 28. Загальні положення тдпу в період з появи Київської Русі кінця 18 ст
29 29. Історичні події в україні протягом 19 ст.
30 30. Суспільний устрій в україні протягом 19 ст.
31 31 Державний лад в україні протягом 19 ст.
32 32.Судочинство в Україні до поч. судової реформи 1864р.
33 33. Судова реформа 1964 року та особливості її проведення в Україні.
34 34.Міська, воєнна, освітянська, фінансова та земська реформи середини 19 століття в Російській імперії та їх запровадження в Україні
35 35. Джерела та основні риси права 19 століття. Цивільне право.
36 36.Історичні події в Україні протягом 1900-1917 року.
37 37.Державний лад в Україні часів Центральної ради.
38 38.Законодавча діяльність УЦР.
39 39. Правова система України в часи ЦР.
40 40. Державний лад, судочинство, правова система в Україні часів Гетьманату. Державний устрій Гетьманату.
41 41. Державний лад України в часи Директорії.
42 42. Державний лад, судочинство, правова система Західноукраїнської народної республіки.
43 43. Михайло Грушевський як політичний діяч
44 44. Хар.Винніченка,якполітика та державного діяча
45 45.Хар.Петлюри,якполітика та державного діяча.
46 46.Хар.Скоропадського,якполітика та державного діяча.
47 47. Загальні підсумки 1800-1920рр.
48 48. Історичні події в Україні в період 1917-1920 рр.
49 49. Державний лад в Україні в період 1917-1920 рр.
50 50. Судочинство в Україні в період 1917-1920 рр.
51 51. Процес формування в Україні основ радянської соціалістичної системи права
52 52. Правоохоронні органи УРСР
26.06.2015; 14:13
хиты: 3023
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь