пользователей: 28194
предметов: 12087
вопросов: 226984
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» история

история

1 1.Етнографія: об'єкт, предмет і завдання дисципліни
2 2.Етнос
3 3.Прийнято вважати, що етногенез
4 4.Походження та етнічний розвиток українців. Давні словяни - автохтони Східної Європи.
5 5.Етнічні риси давньоруського народу
6 6.Вирізнення українського народу з давньоруської етнополітичної спільності. Український етнос в умовах кризи давньоруської державності.
7 7.Український етнос у XIV-XVIст.Український етнос в цей період опинився в різних державних утвореннях
8 8 Національне відродження другої половини XVI — першої половини XVII ст. і етнічний розвиток українців
9 9Доба занепаду національних форм державності та професійної культури
10 10Закріплення української етнічної території на західному, південно-західному і північному напрямках
11 11Колонізація Слобожанщини в XVI—XVIII ст. і формування східної межі української етнічної території
12 12 УКРАЇНСЬКА КОЛОНІЗАЦІЯ НИЖНЬОГО ПОДНІПРОВ'Я І ПРИЧОРНОМОР'Яу XVI-XIX ст.
13 13.Етнодемографічний розвиток України у ХХ ст
14 14.Етнографічне районування України.
15 15.Історико-етнографічні райони України та етнографічні групи українського народу
16 16.Антропологічні риси українців
17 17.Історія антропологічних досліджень українців
18 18.Антропологічне районування України та прикмети сучасних українців
19 19.Діалекти української мови
20 20.Основні сільськогосподарські заняття.Знаряддя праці
21 21.Народний господарський календар. Народний календар
22 22.Характеристика традиційного транспорту українців.Водний та сухопутний транспорт.Сухопутні шляхи сполучення.Чумацькийшлях.Засоби для транспортування вантажів.
23 23.Українські традицій ні поселення
24 24.Традиційний український двір
25 25.Традиційне українське житло
26 26.Український одяг та його функції.
27 27.Класифікація народного одягу:натільний,поясний,нагрудний,верхній,взуття,головні убори.
28 28.Художні особливості українського одягу.Орнаментальні мотиви українського одягу,колорит його оздоблення.
29 29.Український народний іконопис.Ікони «Страсті Христові» та «Страшного суду». Культ архангела Михаїла. Юрій - змієборець. Параскеви - п`ятниці. Образ Богородиці.Образ Трійці,Покрови. Святі Миколай, Варвара, Ілля.Ікони як невідємний компонент оздоблення інтер’єру української хати
30 30.Основні комплекси одягу етнографічних районів України
31 31.Специфіка української народної кухні. Щоденна їжа.
32 32.Святкова та обрядова їжа українців.
33 33.Підсобні заняття, промисли і ремесла українців: мисливство, рибальство, бджільництво, ткацтво, деревообробні промисли, гончарство, обробка шкіри,ковальство.
34 34.Художні ремесла та промисли українців: кераміка,вишивка, ткацтво,килимарство,художня обробка дерева, гутне скло, художній метал, художня обробка шкіри, ковальство, вироби з каменю, плетіння з рослинних матеріалів, прикраси.
35 35.Сільські громади українців:організація та господарські функції.
36 36.Громадське життя українського села у ХІХ-першійпол..ХХ ст
37 37 характеристика сімейного побуту
38 38 Типи і структура сім'ї. Внутрішньо сімейні відносини
39 39 Сімейні відносини і виховання дітей
40 40 Космогонічні знання і міфи українців
41 41 народна медицина
42 42 українська народна метеорологія і календар
43 43 Основні ознаки фольклору
44 44Структура, жанровий склад українського фольклору
45 45 Музичний фольклор
24.06.2015; 22:08
хиты: 2230
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь