пользователей: 28051
предметов: 12019
вопросов: 223713
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» история

2.Етнос

— стійка, історично сформована на певній території спільність людей — плем'я, народність, нація, — що мають спільні риси, усталені особливості культури та психічного складу, а також усвідомлюють свою єдність і відмінність від інших подібних утворень (самосвідомість), фіксовані у етнонімі.

Нація— історична спільність людей, що складається в процесі формування певних характерних її ознак. Існує багато визначень цього поняття, що Грунтуються на певній більшій чи меншій сукупності його ознак. їх можна поділити на культурологічні, психологічні, етнологічні, історикоекономічні та політологічні.

Етнонація (етнос) - етнічні нації, що виникли після розпаду рас.

Етнічна група, етнос, народ- історично сформована на визначеній території стійка сукупність людей, що має єдину мову, загальні риси й стабільні особливості культури і психології. Етнос характеризується окремою етнічною територією (батьківщиною), своєрідною мовою, культурою, власною самосвідомістю, характером, специфічними нормами господарського життя.

Група етнографічна — внутріетнічна локальна частина етносу, що має з ним єдину етнічну самосвідомість, але різниться деякими рисами традиційно-побутової культури.

Локальна група, - це стійка за чисельністю група людей, що володіють певною територією з переважним правом користування природними ресурсами.

Супере́тнос — в пасіонарній теорії етногенезу, етнічна система, вищої ланки етнічної ієрархії, що складається з кількох етносів, що виникли одночасно у одному ландшафтному регіоні, взаємозалежних економічним, ідеологічним і політичною спілкуванням, і які виступають в історії як мозаїчна цілісність.


24.06.2015; 22:02
хиты: 226
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь