пользователей: 27938
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» история

1.Етнографія: об'єкт, предмет і завдання дисципліни

Етнографія— суспільствознавча наука, об'єктом дослідження якої є народи, їхня культура і побут, походження (етногенез), розселення, процеси культурно-побутових відносин на всіх етапах історії людства. Для етнографії, що розглядає особливості розвитку культури і побуту народів в їх історичному розвитку, особливо важливі також письмові свідчення минулого, хроніки, живописні матеріали, карти. Цінним джерелом лишаються археологічні комплекси, музейні зібрання, фольклор, предмети культу, народного мистецтва. Об’єктом вивчення етнографічної науки є народи світу. Але кожен народ, кожна нація повинна спочатку вивчити і дослідити історію свого власного народу. Історія української етнографії своїми витоками сягає часів Київської Русі. Поява відомостей про культуру та побут українського народу відноситься до ХУ століття, коли українці сформувалися в окремий етнос.Завдання вивчення дисципліни :Сформувати у студентів уявлення про етнографічні відмінності українського народу від інших народів східнослов’янської групи, прищепити повагу до народних звичаїв і традицій, ознайомити з елементами традиційної обрядовості, національної кухні тощо.


24.06.2015; 22:01
хиты: 525
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь