пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ ФАХ

1 Сутність і поняття реклами.
2 Сутність і значення реклами. (див№1)
3 Завдання реклами.
4 Закон України „Про рекламу”.
5 Розквіт американської теорії реклами (60-ті рр.)
6 Відпрацьовування стратегії і тактичних рішень ефективного рекламування.
7 Особливості сучасного рекламного процесу
8 Базова технологія та її окремі елементи, взаємодія учасників рекламного процесу.
9 Принципова схема рекламного процесу: рекламодавець - рекламне агентство - засоби поширення реклами - споживач.
10 Рекламодавець і його 9 основних функцій.
11 Загальнонаціональні та місцеві рекламодавці.
12 Рекламне агентство, його структура (4 відділи), пропоновані послуги й функції.
13 Засоби поширення реклами - основні типи та функції
14 Споживач і його місце в сучасному рекламному процесі, зміщення акцентів (споживач як генератор зворотного зв’язку).
15 Різновиди реклами в соціальних комунікаціях
16 Рекламний процес та його учасники.
17 Форми і види реклами
18 Рекламні гасла і рекламні повідомлення
19 Рекламні статті.
20 Рекламні сюжети.
21 Рекламні символи.
22 Маркетингова реклама
23 Реклама товарів і реклама послуг.
24 Соціальна реклама
25 Політична реклама.
26 Функції реклами: економічна, інформаційна, комунікаційна, контролююча, коригувальна, керування попитом. ( див.7 )
27 Структура рекламного впливу (здатність привернути увагу, якість і сила впливу на емоції споживачів реклами, інформативність, здатність утримувати увагу).
28 Засоби і канали розповсюдження реклами
29 Структурна складова вербальної частини реклами
30 Назва бренду
31 Унікальність пропозиції
32 Аргументаційна складова в рекламі
33 Реклама у пресі. ( див.28 )
34 Реклама на телебаченні. ( див.28 )
35 Реклама на радіо. ( див.28 )
36 Зовнішня і транзитна реклама.
37 Реклама в кінотеатрах та громадських місцях.
38 Планування рекламної кампанії та дослідження її ефективності. ( див.39 )
39 Поняття, види та основні етапи планування рекламної кампанії
40 Вибір рекламної стратегії
41 Вибір рекламних засобів та носіїв реклами
42 Економічна обґрунтованість ефективності реклами. (Див.6)
43 Комунікативна обґрунтованість ефективності реклами. (Див. 6)
44 Рекламне звернення як сутність творчої стратегії.
45 Етапи створення рекламного звернення: формування ідеї звернення, оцінка та вибір варіанта звернення, виконання звернення. ( див. 41, 47,7 )
46 Врахування 4 типів очікуваної споживачем винагороди: раціональне задоволення, почуттєве, суспільне чи задоволення самолюбства, при створення рекламного звернення.
47 Оцінка звернень на основі їх бажаності, винятковості і правдоподібності
48 Унікальна торгівельна пропозиція (утп). (Див.31)
49 Вимоги до УТП. (Див.31)
50 Необхідність позиціонування товару
51 Правило ефективної реклами: не ховати викладені в УТП важливі відомості в середині чи в кінці реклами, а починати з них. (Див.6, 31)
52 Створення для кожної категорії споживачів своєї реклами. (див. 14, 17)
53 Виявлення УТП в усіх аспектах діяльності фірми
54 Кодекси рекламної етики
55 Використання спекулятивних тем у рекламі (зелена тема; дитяча тема; жіноча тема; еротична тема); «отруйна реклама» (реклама шкідливих товарів); «порівняльна реклама» (співставлення рекламованого товару).
56 Критерії оманливої реклами. (Див.55)
57 Виникнення і розвиток ПР як сфери професійної діяльності
58 Сутність і принципи ПР
59 Спільні і відмінні ознаки ПР та інших сфер діяльності: спільні і відмінні ознаки ПР і журналістики; спільні і відмінні ознаки ПР і реклами; спільні і відмінні ознаки ПР і інформаційно-комунікаційних технологій.
60 Організаційно-психологічні передумови ефективності ПР.
61 Роль ПР у забезпеченні ефективної роботи фірми
62 Особливості реалізації завдань ПР у ЗМІ
63 Аналітична робота ПР-служб із ЗМІ
64 Організаційна робота ПР-структур із ЗМІ
65 Публічний виступ як чинник налагодження громадських зв’язків
66 Побудова ПР-структур
67 ПР-кампанія як організаційна форма діяльності в ПР
68 Особливості використання паблік рілейшнз у різних сферах суспільного життя
69 Використання ПР у державному управлінні і місцевому самоврядуванні
70 Псевдо-технології паблік рілейшнз і протидія їм
71 Основні прийоми псевдотехнологій ПР («чорних паблік рілейшнз»).
72 Маніпулювання громадською думкою з використанням ЗМІ
73 Можливості протидії псевдотехнологіям ПР
25.06.2015; 23:33
хиты: 2912
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь