пользователей: 29957
предметов: 12312
вопросов: 233115
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

методика викладання іноземної мови

1 1.Методика навчання іноземних мов як теорія навчання і наука
2 2 . Зв'язок методики з іншими науками
3 3. Базові категорії методики
4 4. Цілі та зміст навчання ІМ
5 5. Поняття принципу. Загальні і специфіфічні принципи методики
6 6. Засоби навчання ІМ.
7 7. Класифікація впра для навчання ім.
8 8. Мета і зміст навчання іншомовного фонетичного матеріалу. Одиниці навчання і типологія звуків
9 9. Основні підходи до навчання фонетики. Принцип апроксимації.
10 10. Етапи формування навичок володіння іншомовним фонетичним матеріалом .
11 11. Технологія формування іншомовної фонологічної та орфоепічної компетенції в учнів
12 12. Вправи для розвитку іншомовних слухо-вимовних і ритміко інтонаційних навичок.
13 13. Формування іншомовної граматичної компетенції. Одиниці навч. Грам. мінімум.
14 14. Мета і зміст навчання граматики
15 15. Етапи формування навичок володіння іншомовним грам матеріалом
16 11. Технологія формування іншомовної граматичної компетенції
17 17. Система вправ для навчання іншомовного грам матеріалу.
18 18. Формування грам навичок на початковому ступені навчання
19 19. Формування грам навичок на середньому і старшому рівнях
20 20-21 Навчання лексичного матеріалу. Активний і пасивний мінімум. Зміст навчання лексики. Формування лексичних навичок.
21 22. Труднощі засвоєння лексичних одиниць
22 23. способи семантизації іншомовних лексичних одиниць
23 24. навчання лексики. Шкільний лексичний мінімум для середньої школи типові вправи
24 25. етапи формування навичками володіння іншомовним лексичним матеріалом
25 26. технологія формування іншомовної лексичної компетенції в учнів
26 27. система вправ для навчання лексики
27 28. формування лексичних навичок на початковому рівні
28 29. формування лексичних навичок на середньому та старшому ступенях
29 30. характеристика аудіювання . його зв'язок з іншими видами мовленнєвої діяльності
30 31. Мета і зміст навчання аудіювання. Рівні навчання. Труднощі.
31 32. система вправ для навчання аудіювання
32 33. вимоги до аудіо текстів. Способи презентації. Етапи та прийоми роботи з текстом
33 34. технологія формування іншомовної адитивної компетенції в учнів
34 35-36. характеристика говоріння. Його структура
35 37-. Характеристика діалогічного мовлення. Особливості
36 38. структура діалогу. Одиниця навчання. Види діалогічних єдностей. Функціональні типи.
37 39. труднощі оволодіння діалогічним мовленням. Етапи навчання
38 40. система вправ для навчання діалогічного мовлення
39 41. Суть і характеристика іншомовного монологічного мовлення: комунікативні, психологічні і мовні особливості.
40 42. Одиниця навчання монологічного мовлення. Типи монологічних висловлювань.
41 43. Етапи навчання іншомовного діалогічного мовлення.
42 44. Система вправ для навчання іншомовного монологічного мовлення
43 45. Навчання техніки читання на початковому ступені навчання: поняття,
44 46. Характеристика читання як виду мовленнєвої діяльності, психофізіологічні механізми читання, рівні смислової переробки та розуміння тексту.
45 47. Зв'язок читання з іншими видами мовленнєвої діяльності. Читання як мета та засіб навчання.
46 48. Мета та зміст навчання читання іноземної мови у ЗОШ.
47 49. Суб’єктивні та об’єктивні труднощі читання.
48 50. Різновиди читання: комунікативна мета, швидкість читання, характер розуміння тексту, типові вправи.
49 51. Етапи роботи з текстом для читання іноземною мовою.
50 52. Технологія формування іншомовної компетенції в читанні в учнів ЗОШ.
51 53. Система вправ для навчання читання іноземною мовою
52 54. характеристика письма. Психофізіологічні механізми писемного мовлення
53 55. зв'язок письма з іншими видами мовленнєвої діяльності. Письмо як засіб навчання та контролю
54 56. мета та зміст навчання письма
55 57. етапи навчання письма та писемного мовлен
56 58. система вправ для навчання письм
57 59. Особливості навчального процесу з іноземної мови у початковій школі.
58 60. Особливості навчання іноземної мови учнів старшого шкільного віку.
59 61-62 Урок іноземної мови є основною організаційною одиницею навчального
60 63. Контроль входить складовою частиною до системи навчання іноземних мов.
21.06.2015; 15:18
хиты: 2451
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь