пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Укр мова

Укр мова

1 Функції мови у суспільстві. Інформаційна революція. Писемна традиція і суспільний розвиток.
2 Білет №2 Мовностилістичні та структурні особливості наукових робіт.
3 Статус української мови як державної.
4 Мовностильові особливості тексту документа. Основні засади мовних засобів документів
5 Білет №5 Мовна політика в Україні.
6 Білет №6 Мовна норма. Типи мовних норм.
7 Мова і культура мовлення.
8 Білет №8 Комунікативні ознаки культури мови.
9 Кодифікація і стандартизація мови.
10 Принципи українського правопису.
11 Білет №11 Українська нормотворча традиція.
12 Прагматика висловлювання і мовна норма.
13 Соціолінгвістичний аспект культури мови.
14 Мовна норма у віртуальному просторі.
15 Стандарт і субстандарт. Нормативні вимоги до усного і писемного висловлювання.
16 Структура діалогу. Культура діалогу.
17 Офіційно-діловий стиль, його особливості. Мовні кліше.
18 Білет №18 Поняття про документ, його властивості та вимоги при його складанні.
19 Білет №19 Стилістична система української мови. Основні ознаки функціонування стилів.
20 Текст в теорії лінгвостилістики.
21 Український лексикон і фразеологія.
22 !Білет №22 Тенденції сучасного спілкування.
23 Мовленнєва діяльність як один з основних видів діяльності людини.
24 Науковий стиль як комунікативний феномен.
25 Правила бібліографії до наукових робіт.
26 Білет №26 Спілкування і комунікація.
27 Білет №27 Основні закони спілкування.
28 Білет №28 Лексикографія. Типи словників.
29 Білет №29 Гендерні та національні закони спілкування.
30 Білет №30 Вимоги до використання іншомовних слів у діловому мовленні.
31 Білет №31 Функції спілкування.
32 Білет №32 Загальні вимоги до оформлення та особливості мови ділових паперів.
33 Білет №33 Жанри та види публічних виступів.
34 Явище полісемії в діловому мовленні.
35 Білет №35 Структура риторичного виступу.
36 Білет №36 Поняття про ораторську компетенцію.
37 Суржик і шляхи його подолання.
38 Основні частини риторики (закони та розділи). Мистецтво аргументації.
39 Білет №39 Класифікація документів, національний стандарт України.
40 Білет №40 Стиль сучасного ділового спілкування.
41 Форми професійного обговорення професійних проблем.
42 Білет №42 Документація з кадрово-контрактних питань.
43 Стратегії поведінки під час ділової бесіди.
44 Термін як інструмент когнітивної діяльності
45 Білет №45 Жанри наукових і навчально-наукових досліджень.
46 Кодифікація і стандартизація термінів у науковому контексті.
47 Білет №48 Історія наукової лексикографії в Україні.
48 !Білет №49 Багатство мови і стилістична виразність мовлення в професійній сфері.
49 Фразеологія в науковому мовленні.
50 Вербальні та невербальні засоби комунікації наукового етикету.
51 Тематичні усні навчально-наукові презентації.
52 Білет №53 Складні випадки слововживання.
53 Білет №54 Лексика сучасної української мови з погляду її походження.
54 Білет №55 Мовностилістичні особливості наукових текстів.
55 Види і форми перекладу.
56 Білет №57 Анотування, реферування питомих українських та іншомовних наукових джерел.
57 Наукова стаття, вимоги ВАК до наукової статті.
58 !Білет №59 Наукова лексикографія.
59 Білет №60 Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів.
29.04.2014; 17:37
комментариев: 1
хиты: 62519
рейтинг:+245
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь