пользователей: 30155
предметов: 12338
вопросов: 233625
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Історія психології

9. Екзамен
9.1 1.Міфологічна та народна психологія.
9.2 2. Методологія
9.3 3.Амур і психея
9.4 4.Формування первісних уявлень про душу. Психологічна природа анімізму. Виникнення і суть анімізму.
9.5 5. Поняття про душу у Давній Греції.
9.6 6.Психологічні ідеї Риму та арабських країн.
9.7 7.Схоластика, томізм та номіналізм.
9.8 8.Релігійні вірування та міфологія східнослов’янських племен.
9.9 9.Ідеї Середньовіччя. Мікрокосмос. Макрокосмос.
9.10 10. Ідеї Середньовіччя. Мікрокосмос. Макрокосмос.
9.11 12.Епоха Відродження.
9.12 13.Психологія А.Августина. Психологічний зміст "Сповіді".
9.13 14.Пантеїзм та емпірико-натуралістичний підхід у розумінні душі.
9.14 15.Розвиток психологічних ідей у Київській Русі.
9.15 16.Матеріалістична психологія у Франції (Вольтер, Кондильяк).
9.16 17.Матеріалістичне спрямування у Росії (О. М. Радищев).
9.17 18.Вирішення психофізіологічної проблеми Р. Декартом.
9.18 19.Вчення Б. Спінози.
9.19 20.Психіка як "чиста дошка" (Д. Локк).
9.20 21.Монадологічна психологія Лейбніца. Виникнення поняття „несвідомого”.
9.21 22.Емпірична психологія. Месмеризм.
9.22 23.Створення френології (Ф. Й. Галь).
9.23 24.Психологи-механісти (І. Мюллер, Е. Г. Вебер).
9.24 25.Рефлекторне учіння Ч. Белла
9.25 26.Неврологічна психологія Г. Гельмгольця.
9.26 27. Психофізика Г. Т. Фехнера.
9.27 28.Позитивізм О. Конта
9.28 29.Засновник сучасної психології В. Вундт.
9.29 30.Функціоналізм У. Джемса.
9.30 31.Психічна діяльність за І. М. Сєчєновим.
9.31 32.Експериментальні дослідження М. Ланге.
9.32 33.Досягнення Е. Крепеліна.
9.33 34.Розвиток дитячої психології (П. Ф. Лесгафт).
9.34 35.Соціальна психологія Г. Тарда, Д. М. Болдуіна, Е. Дюркгейма.
9.35 36.Психотехніка (В. Штерн).
9.36 37.Психологія в Україні. ідеї к. соковича, і. гізеля, с. і. яворського та ін.
9.37 38.теорія інтроспекції п. д. юркевича.
9.38 39.ідеї г. с. костюка.
9.39 40.Зміст структуралізму Е. Б.Тітченера.
9.40 41.Теорії Ф.Гальтона.
9.41 42.Психологічна школа Д. Р. Енджелла.
9.42 47.Фунціональна психологія.
9.43 44.Дослідження Е. Лі Торндайка.
9.44 45.Класичний біхевіоризм. Д.Уотсон.
9.45 46. Операціонізм Е.Толмена.
9.46 47.Навчання з однієї спроби. К.Л. Халл
9.47 48.Теорія соціального научіння А.Бандури
9.48 49.Теорія К.Коффки продуктивного мислення людини.
9.49 50.Досліди В.Келлера.
9.50 51.Теорія поля К. Левіна.
9.51 52.Ефект Б.Зейгарник.
9.52 53.Гештальттерапія Ф. Перлза.
9.53 54. З. Фрейд. Розвиток психоаналізу. Метод вільних асоціацій.
9.54 55.Аналітична психологія К. Г. Юнга. Особисте несвідоме. Колективне несвідоме.
9.55 56.К.Хорні. Чоловіча та жіноча психологія.
9.56 57.Е.Фромм. Людські потреби і „справжній істиний” спосіб життя.
9.57 58.Е.Еріксон. Криза ідентичності
9.58 59.А.Фрейд. Внесок у розвиток психоаналізу. Виникнення Его-психології. Дитячий психоаналіз.
9.59 60.Послідовники психоаналізу. К.Абрахам. Ш.Ференці. О.Ранк. Е.Джонс.
9.60 61.Витоки гуманістичної психології. А.Маслоу.
9.61 62.Когнітивна психологія А. Елліса та А. Бека.
9.62 63.Тілесна терапія В. Райха.
9.63 64.Біоенергетичний аналіз О. Лоуена.
9.64 65.Трансперсональна психологія С. Грофа.
9.65 66.Психосинтез Р.Ассаджолі.
9.66 67.Мікропсихоаналіз С.Фанті.
9.67 68.Транзакційний аналіз Е.Берна.
9.68 69.Психодрама Д.Морено.
9.69 70.Логотерапія В.Франкла.
9.70 71.Онтопсихологія А.Менегетті.
9.71 72. Пезешкіан
9.72 73. О. Ф. Лазурський
9.73 74. Адольф Кетле
9.74 75 «Профілі» Г.І. Россолімо.
9.75 76. Дослідження у працях Біне і Сімона.
9.76 77. Тестові вимірювання Кеттела і Спірмена.
9.77 78. Статистична філософія Г. Спансера.
9.78 79. Концепція Ушинського.
9.79 80. Е. Клапаред. К. Гросс. С. Холл.
9.80 81. Систематичні спостереження Прейера.
9.81 82. Функціоналізм. Ф. Бретано
9.82 83. Гіпотетико - дедуктивна теорія К. Халла.
9.83 84. Оперантний біхевіоризм Б. Ф. Скінера.
9.84 85. Соціобіхевіоризм
9.85 86. «Виховання волі» Челпанова та учіння Шпета
9.86 87. Домінанта Ухтомського.
9.87 88. Реактологія К. М. Корнілова
9.88 89. Учіння М. Я. Басова. Концепція П. П. Блонського.
9.89 90. Культурно-історична теорія Л. С. Виготського. (1896-1934).
9.90 91. Теорія С. Л. Рубінштейна
9.91 92. А. М. Лєонтьєв
9.92 93. Рефлекторні учіння (Сєчєнов).
9.93 94. Учіння Д. М. Узнадзе.
9.94 95. Дослідження Ж. Піаже.
9.95 96. Об’єктні відношення за М. Кляйн.
9.96 97. А. Адлер
9.97 98. Г. Салліван.
9.98 99. Психодинамічний підхід Т. С. Яценко

1 73. О. Ф. Лазурський
2 74. Адольф Кетле
3 75 «Профілі» Г.І. Россолімо.
4 76. Дослідження у працях Біне і Сімона.
5 77. Тестові вимірювання Кеттела і Спірмена.
6 78. Статистична філософія Г. Спансера.
7 79. Концепція Ушинського.
8 80. Е. Клапаред. К. Гросс. С. Холл.
9 81. Систематичні спостереження Прейера.
10 82. Функціоналізм. Ф. Бретано
11 83. Гіпотетико - дедуктивна теорія К. Халла.
06.06.2016; 01:14
хиты: 12670
рейтинг:0
Общественные науки
психология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь