пользователей: 28216
предметов: 12109
вопросов: 227655
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Вікова фізіологія та валеологія

1 1. предмет і завдання курсу вікова фізіологія і валеологія
2 2. короткий історичний нарис розвитку вікової фізіології та валеології
3 3. рівні організації організму людини
4 4.Статеві клітини.Особливості їх розвитку.Онтогенез.Ембріогенез.
5 5. постембріональний розвиток
6 6. загальні закономірності росту та розвитку дітей та підлітків
7 7.актино міозиновий комплекс скелетних м язів: особливості будови та функції.Валеологічна оцінка меблів
8 8. актино міозиновий комплекс скелетних м язів: особливості будови та функції.
9 9. валеологічна оцінка функціонального стану дихальної системи
10 10. валеологічна оцінка мікроклімату приміщення
11 11. будова і функції шкіри. вікові особливості шкіри
12 12. здоровий спосіб життя основа здоров я
13 13. аномалії рефракції далекозорість короткозорість
14 14. вікові періоди розвитку дитячого організму та їх значення для формування організму
15 15. вікові особливості та вплив екзогенних факторів на формування та функціонування НC
16 16. динаміка пульсу та артеріального тиску в різні вікові періоди
17 17. загальна будова та функції нервової системи. значення павлова і сеченова у вивченні нервової системи
18 18. рефлекс як основна форма нервової діяльності.Складові рефлекторної дуги.Принципи зворотного зв»язку.Умовні і безумовні рефлекси.
19 19. функціональні характеристики зовнішнього дихання в різні вікові періоди.Частота дихання та дихальний об’єм.
20 20. поняття про внд. умови та механізм утворення умовних рефлексів. типи внд.ЇХ значення для формування псих.дія-сті особистості..
21 21. загальна будова та функції травної системи.Поняття про травні залози.Роль ферментів у процесі травлення.В.О. форм.та функцію травної системи.
22 22. спосіб життя як провідний фактор формування та збереження здоров»я
23 23. поняття про фізіологічні та функціональні системи організму та їх регуляцію.Гомеостаз.Поняття про резистентність та імунітет.
24 24. фізичне здоров'я людини,його сукупність. критерії оцінки та групи здоровя за громбахом сердюковського
25 25. вікові особливості обміну речовин та енергії. патологічні зміни в клітинах та тканинах при порушеннях обміну речовин. Дистрофії.
26 26. теоретичні основи вікової фізіології.Поняття про онтогенез, ріст та розвиток людини.
27 27. фактори які впливають на фізичний розвиток людини. конституціональні типи будови тіла людини.
28 28. Вікові особливості формування та профілактики порушень функціонування аналізаторів
29 29. Загальний план будови та вікові особливості функціонування органів сечовиділення
30 30. ВНД людини та її во
31 31. Основи організації навчально-виховного процесу в школі з врахуванням вікових особливостей
32 32. Вікові особливості скелету. Вікові особливості травної системи
33 33. Вікові особливості дихальної с-ми людини
34 34. Психічне благополуччя людини та фактори,що його зумовлюють
35 35. Валеологічна оцінка фізрозвитку дітей та підлітків
36 36. Вікові особливості судин і кровообігу. Особливості кровообігу в плода.
37 37. Біологічний та хронологічний (паспортний) вік людини. Явища акселерації та ретардації
38 38. Вікові особливості формування та функціонування ссс
39 39. Кров як компонент внутрішнього середовища. Функції та значення крові. Кількість і склад крові. ЇЇ вікові особливості
40 40. Загальна вікова періодизація
41 41. Валеологічна оцінка функціонального стану ссс
42 42. Загальна х-ка сенсорних систем та їх вікові особливості
43 43. Поняття та основні принципи раціонального та збалансованого харчування. Значення основних нутрієнтів в забезпеченні росту, розвитку та функціонуванню організму
44 44. Фактори ризику виникнення захворювань ссс та дихальної системи у різні вікові періоди
45 45. Порушення постави у дітей та підлітків. Сколіози. ЇХ профілактика
46 46. Залози внутрішньої та змішаної секреції. ЇХ вікові особливості
47 47. Значення дихання. Загальний план будови органів дихання. ЇХ функції та вікові особливості . Газообмін у легенях, зовнішнє та внутрішнє дихання
48 48. Фізіологічні особливості дітей дошкільного, молодшого шкільного віку, підлітків(середнього шкільного віку), юнацького віку(старший шкільний вік)
49 49. Поняття про гіподинамію та гіпердинамію. Роль рухової активності у формування здоров’я
50 50. Основні структури і функціональні механізми нервової с-ми. Вікові особливості
51 51. Вікові особливості формування та функціонування м’язової с-ми
52 52. Вікові особливості органів травлення вже десь було53. Загальний план будови , основні функції кістково-мязової системи. Вікові особливості формування скелету людини
53 54. Фізіолого - гігієнічні основи побудови харчових раціонів для різних категорій населення. Недостатнє та надмірне харчування і їх наслідки
54 Тести
21.12.2015; 07:54
хиты: 2167
рейтинг:0
Естественные науки
науки о жизни
физиология человека
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь