пользователей: 30155
предметов: 12338
вопросов: 233625
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Загальна психологія

7. Екзамен
7.1 1.
7.2 2. Компоненти теорії особистості.
7.3 3. Топологічна модель психіки З. Фрейда.
7.4 4. Структурна модель психіки.
7.5 5. Стадії психосексуального розвитку за З. Фрейдом.
7.6 6. Структура особистості за К. Г. Юнгом.
7.7 7. Поняття "архетип", найважливіші архетипи за Юнгом.
7.8 8. Спрямованість та розвиток особистості в теорії Юнга.
7.9 9. Генетична концепція особистості С. Д. Максименка.
7.10 `10. Змістовні ознаки особистості.
7.11 11. Структура особистості.
7.12 12. Мотиви поведінки людини за З. Фрейдом.
7.13 14. Енергія лібідо як вроджена складова природи людини.
7.14 15. Стадії психосексуального розвитку за З. Фрейдом.
7.15 16. Захисні механізми Его.
7.16 17. Суть комплексу едіпа в теорії Фрейда.
7.17 18. Головні тези індивідуальної психології Адлера.
7.18 19. Головні концепції індивідуальної психології: Почуття неповноцінності і компенсація
7.19 21. Структура особистості за К. Г. Юнгом.
7.20 22. Архетипи в теорії Юнга.
7.21 23. К. Г. Юнг: типи особистісної орієнтації.
7.22 24. Розвиток особистості в теорії Юнга.
7.23 25. Его-теорія особистості Еріка Еріксона: епігенетичний принцип розвитку особистості: психосоціальні стадії.
7.24 26. Гуманістична теорія особистості Еріха Фромма.
7.25 27. Головні концепції і принципи соціокультурної теорії К. Хорні.
7.26 28. Теорія Г. Олпорта.
7.27 29. Теорія типів особистості (Ганс Юрген Айзенк).
7.28 30. Теорія оперантного научіння Б. Ф. Скінера.
7.29 31. Погляд Скіннера на психологію.
7.30 32. Респондентное і оперантное поведінку
7.31 33. Природа людини за Скінером.
7.32 34. Соціально-когнітивна теорія особистості А. Бандури: научіння через моделювання.
7.33 35. Підкріплення в научінні через спостереження у теорії особистості А. Бандури.
7.34 36. Теорія соціального научіння в концепції Дж. Роттера.
7.35 37. Основи когнітивної теорії Дж. Келлі: конструктивний альтернативізм, люди як дослідники.
7.36 38. Теорія особистісних конструктів: основні концепції та принципи
7.37 39. Формальні властивості конструктів в теорії Дж. Келлі. Типи конструктів.
7.38 40. Головні постулати теорії Дж. Келлі та висновки з нього.
7.39 41. Головні принципи гуманістичної психології: внутрішня природа людини, творчий потенціал, індивід як єдине ціле, акцент на психічному здоров'ї.
7.40 42. Ієрархія потреб за А. Маслоу.
7.41 43. А. Маслоу. Дефіцитарна мотивація й мотивація росту
7.42 44. А. Маслоу: метапатології.
7.43 45. Точка зору К. Роджерса на природу людини.
7.44 46. Керівний мотив в житті людини К. Роджерса: тенденція до актуалізації, Я-концепція, розвиток Я-концепції.
7.45 47. К. Роджерс: потреба в позитивній увазі, умовні цінності, безумовна позитивна увага.
7.46 48. Переживання загрози та мехнізми захисту в теорії К. Роджерса.
7.47 49. Життєві цілі (фіктивний фіналізм) за А. Адлером.
7.48 50. Перешкоди зростанню за Адлером.
7.49 51. Теорія ролей.
7.50 52. Екзистенціальна теорія особистості К. Ясперса.
7.51 53. Розуміюча психологія Е. Шпранглера.
7.52 54. Теорія особистості у французькій соціологічній школі (Жане, Дюркгейм).
7.53 55. Структура особистості за Р. Ассаджолі.
7.54 56. Особистість в концепції Берна.
7.55 57. Міжособистісна взаємодія в концепції Берна
7.56 58. Конституційна концепція У. Шелдона.
7.57 59. Співвідношеня тілобудови і поведінки за В. Шелдоном.
7.58 60. Гештальттерапія (Ф. С. Перлз).
7.59 61. Логотерапія В. Франкла.
7.60 62. Онтопсихологія А. Менегетті.
7.61 63. Оргонна психотерапія Райха.
7.62 64. Психодрама Д. Морено.
7.63 65. Теория первинної травми (О.Ранк)
7.64 66. Трансперсональна психологія С. Грофа.

1 1. Основи когнітивної теорії: конструктивний альтернативізм, люди як дослідники.
2 2. Теорія особистісних конструктів: Основні концепції та Принципи.
3 3. Соціально-когнітивна теорія А. Бандури.
4 4. Теорія соціального научіння Дж. Роттера
15.12.2015; 05:51
хиты: 5441
рейтинг:0
Общественные науки
психология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь