пользователей: 28208
предметов: 12106
вопросов: 227564
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

35.Соціальна психологія Г. Тарда, Д. М. Болдуіна, Е. Дюркгейма.

Жан Габріель Тард (1843 - 1904) – французький соціолог та кримінолог. Вивчав процес наслідування (імітації). Під процесом наслідування розуміється елементарне копіювання і повторення одними людьми поведінки інших. Процеси копіювання і повторення стосуються існуючих практик, вірувань, установок і т. д., які відтворюються з покоління в покоління завдяки наслідуванню. Цей процес сприяє збереженню цілісності суспільства.

Джеймс Болдуін (1861 - 1934) – американський психолог, соціолог. Розглядав два види наслідування: природне та соціальне. В суспільстві безперервно проходить обмін навіюваннями. Позиція Болдуіна знайшла відображення в поняття «ефект Болдуіна» - співвідношення між вродженими здібностями та здатністю навчатись. Культурні цінності, що передаються з покоління до покоління є чинником формування геному.

Девід Еміль Дюркгейм (1858 - 1917) – французький соціолог та філософ, засновник структурно-функційного аналізу. Вперше вказав на те, що моральні факти існують автономно від індивідуальності людини. Вони нав’язуються людині як «колективні уявлення». У людини перебувають в суперечності індивідуальна та соціальна сутності.

Колективна свідомість - сукупність загальних у членів одного і того ж суспільства інтересів, вірувань, переконань, почуттів, цінностей і прагнень. Індивіди притягуються один до одного завдяки спільним віруванням і подібним почуттям. Останні і складають умови існування колективу, найважливішу передумову їх духовного буття. Чим більше колективна свідомість як «голос громадської совісті» регламентує соціальне життя суспільства, тим сильніше і міцніше зв'язок індивіда з групою.

Малі частини суспільства, організовані всередині себе також прагнуть до цілісності та солідарності, як і суспільство в цілому; в них розвивається групову свідомість.

Дюркгейм увів нове поняття для соціології - аномія (патологія суспільства) - відчуття відсутності норм, що виникає в перехідні і кризові періоди, коли старі норми і цінності перестають діяти, а нові ще не встановилися.

Патологічние форми стану суспільства: аномія, соціальна нерівність, рутинізація праці, деградація робочої сили, класові конфлікти. Основний шлях вирішення проблеми - реформи.

Вільям Мак-Дугал (1871 — 1938) – англо-американський психолог. Увів поняття «Соціальна психологія». Вказав на взаємозв’язок соціальних мотивів поведінки людини з інстинктами. Мак-Дугалл намагався дати наукову інтерпретацію процесів в соціальних групах: пояснював соціальну потребу як стадний інстинкт, а групове спілкування — як організацію взаємодіючих енергій всіх членів даної групи («душа групи»), розвивав уявлення про надіндивідуальну національну душу.

Мак-Дугалл мав виражений науковий інтерес до окультних феноменів. У 1927 році він, при участі Дж. Райна, організував і університеті Дьюка першу парапсихологічну лабораторію. Він вважав, що психічна енергія є такою ж дієвою, як фізична. На цьому підґрунті намагався підійти до проблеми особистості і пояснити клінічний матеріал, що торкався феномена «множинної особистості», тут він прийшов до розуміння особистості як системи мислячих і цілеспрямованих монад. Його роботи в цій галузі дали поштовх дослідженням особистості, перш за все мотиваційних характеристик (Г. Олпорт, Г. А. Мюррей, Р. Б. Кеттелл, Ф. Лерш).

        


06.06.2016; 00:43
хиты: 145
рейтинг:0
Общественные науки
психология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь