пользователей: 28236
предметов: 12120
вопросов: 228087
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Психологічна школа Д. Р. Енджелла.

Джеймс Роуленд Енджелл – американський психолог, перетворив рух функціоналізму в справжню психологічну школу. Завдяки йому відділенні Чикагського університету стало найвпливовішим із факультетів того часу, головним центром підготовки психологів.

У підручнику «Психологія» (1904) виклав основні положення функціонального підходу:

1. Функціональна психологія – це вчення про психічні операції, вчення, протилежне психології психічних елементів (структуралізм). Задача функціоналізму – вивчення законів психічних процесів і умов, в яких вони протікають.

2. Функціональна психологія – вчення про фундаментальну корисність свідомості. Свідомість – інструмент, за допомогою якого організм пристосовується до вимог навколишнього середовища. Структури і ф-ції організму, які дозволяють йому пристосуватися до оточення, існують тому, що вони необхідні для виживання.

3. Функціональна психологія – наука про психофізичні зв’язки (розум-тіло) в загальному контексті взаємовідносин організму з навколишнім середовищем.

  1. Психологічна школа Д. Енджела.

 

Одним з лідерів Чиказької школи був Д. Енджелл (1869-1949), який очолив її після від'їзду Дьюї в Нью-Йорк. Завдяки йому факультет психології Чиказького університету став найпопулярнішим у США. У підручнику «Психологія» (1904), а також у своїй промові до Американської психологічної асоціації, про яку згадувалося вище, він писав, що функціоналізм досліджує психічні операції, що виконують роль посередників між організмом і середовищем. Головне призначення свідомості, з цієї точки зору, полягає в розумінні тих змін, які відбуваються в новій, все більше ускладнюється середовищі. Організм діє, використовуючи свої функції - увага, пам'ять, мислення - як єдине психофізичний ціле. Тобто фактичної різниці між свідомістю і рухом (розумом і тілом), з точки зору адаптації організму до середовища, немає. Завданням функціоналізму є вивчення законів психічних процесів і умов, в яких вони протікають. Для цього недостатньо даних інтроспекції, необхідно використовувати і спостереження, і генетичний метод. Тому в роботах Енджелла і його школи велика увага приділялася дослідженню м'язової адаптації та розвитку потреб.
До кінця 20-х років XX ст. функціоналізм став визнаною школою, практично повністю відтіснивши структуралізм. До цього часу Енджелл відійшов від активної наукової діяльності та Чиказьку школу очолив Г.Керр (1873-1954). У книзі «Психологія» (1925) він, визначаючи психологію як науку про психічної діяльності, підкреслював, що цей термін є загальним для сприйняття, пам'яті, мислення, волі та інших психічних процесів і станів. Слідом за Дьюї та Енджелл він говорив про те, що функції психіки складаються в придбанні, «збереження, організації та оцінці досвіду і його подальшому використанні для керівництва поведінкою».
З часом Чиказька школа стала втрачати риси дослідницького напрямку, перетворюватися в освітній центр, що займається підготовкою фахівців в області психології. Це було пов'язано і з появою біхевіоризму, нового психологічного напряму, який завойовувало все більше визнання.

 


18.02.2016; 00:10
хиты: 217
рейтинг:0
Общественные науки
психология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь