пользователей: 27937
предметов: 11943
вопросов: 221596
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

71.Філософські погляди Сократа

 
Поворотним пунктом в розвитку античної філософії стали переконання Сократа (469 - 399 до н.е.). Його ім'я стало прозивним і служить для вираження ідеї мудрості. Сам Сократ нічого не писав, був близьким до народу мудрецем, філософствував на вулицях і площах, усюди вступав у філософські спори. 
Сократ вів пропаганду свого етичного раціоналізму. Розробка ідеалістичної моралі складає основне ядро філософських інтересів і занять Сократа. У розмовах і дискусіях Сократ звертав увагу на пізнання суті чесноти. Сократ ототожнював мораль із знанням. Моральність - знання того, що є благо і прекрасне і разом з тим корисне для людини, що допомагає йому досягти блаженства і життєвого щастя. Моральна людина повинна знати, що таке чеснота. Мораль і знання з цієї точки зору збігаються. Для того, щоб бути доброчесним, необхідно знати чеснота як таку, як "загальне", що служить основний усіх приватних чеснот. Таким чином, одним з відмінних ознак істинної філософії і справжнього філософа було по Сократу, визнання єдності знання і чесноти. І не тільки визнання, але також прагнення до реалізації цієї єдності в житті. Відповідно до цього, філософія в розумінні Сократа не зводилася до суто теоретичної діяльності, але включала в себе також практичну діяльність - правильний спосіб життя, благі вчинки. Ця позиція Сократа отримала у філософії визначення - етичний раціоналізм. У центрі філософії Сократа – людина. Але вона ним розглядається насамперед як моральна істота. При філософському дослідженні етичних проблем Сократ користувався методом, який він називав майевтикою. Ціль майевтики – всебічне обговорення будь-якого предмету, визначення( дефініція) поняття. Сократ першим підніс знання до рівня понять. Якщо до нього філософи і користувались поняттями, то робили це стихійно. І тільки Сократ звернув увагу на те, що якщо нема поняття. то немає і знання. Отже, метод Сократа переслідував досягнення понятійного знання. Це досягнення відбувалось за допомогою індукції( наведення), сходження від одиничного до загального. Головне для Сократа – процес пошуку понять. Переконання Сократа в існування об’єктивної істини приводить його до висновку, що існують об’єктивні моральноі норми, що відмінність між добром і злом не відносна, а абсолютна. Поставивши у центр своєї філософії людину, Сократ стверджує, що пізнати світ людина може, тільки пізнавши душу людини і її справи, і в цьому основне завдання філософії. 
Політичні переконання Сократа базувалися на переконанні, що влада в державі повинна належати кращим, тобто досвідченим, чесним, справедливим, порядним і неодмінно таким, що володіє мистецтвом державного управління. Він піддавав різкій критиці недоліки сучасної йому афінської демократії. Із його точки зору: "Гірше - ця більшість"!. Адже далеко не усе, що обирають правителів, розбираються в політичних і державних питаннях і можуть визначити міру професіоналізму обираних, їх моральний і інтелектуальний рівень. Сократ ратував за професіоналізм в справах управління, у вирішенні питання про того, хто і кого може обирати на керівні пости. 
У кінці життя Сократа притягнули до суду за трактування божества, що відрізняється від прийнятої згідно традиції, що існувала в Афінах, а також нібито за розбещення хлопців крамольними ідеями. В результаті різного роду інтриг він був засуджений до страти. Відмовившись від наданої можливості врятуватися втечею, Сократ прийняв смерть випивши отруті. Він говорив про те, що не стане поступати інакше, навіть якщо йому належить помирати безліч разів. 

25.12.2015; 07:41
хиты: 186
рейтинг:0
Гуманитарные науки
философия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь