пользователей: 28714
предметов: 12204
вопросов: 230082
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

3. Хромосомні мутації, їх види і причини виникнення.

Хромосо́мні абера́ції (абера́ції хромосо́много ти́пу, хромосомні мутації, хромосомні перебудови) — порушення структури хромосом, які відбуваються синхронно в обох хроматидах. Класифікують делеції (видалення ділянки хромосоми), інверсії (зміна порядку генів ділянки хромосоми на зворотний), дуплікації (повторення ділянки хромосоми), транслокації (перенесення ділянки хромосоми на іншу). Хромосомні перебудови носять, як правило, патологічний характер і нерідко призводять до загибелі організму. Показано значення хромосомних перебудов у видоутворенні та еволюції.

Виникнення хромосомних аберацій

У ході кросинговеру утворюються розриви хромосом, які потім репаруються. Порушення процесу репарації можуть призвести до появи хромосомних перебудов. Розриви хромосом і, як наслідок, утворення перебудов відбуваються під дією різних мутагенних факторів: фізичної (іонізуюче випромінювання), хімічної або біологічної (транспозони, віруси) природи. Також деякі хромосомні перебудови (аберації) характерні для носіїв специфічних сайтів ламкості.


Хромосомні мутації включають зміни числа хромосом (Геномні мутації) і їх макроструктури (Хромосомні перебудови або Хромосомні аберації). Деякі типи хромосомних мутацій змінюють дію деяких генів і чинять на фенотип більш значний вплив, ніж генні мутації. Зміни числа хромосом звичайно проходять у результаті помилок при мейозі, але вони можливі і при порушеннях мітозу. Ці зміни виражаються або в Анеуплоїдії – втраті чи добавлянні окремих хромосом, або в Поліплоїдії – добавлянні цілих гаплоїдних наборів хромосом.
 

Види хромосомних мутацій:

Хромосомні мутації — структурні зміни хромосом, хромосомні перебудови. Основні типи хромосомних мутацій:

а)делеція — втрата ділянки хромосоми;

б)транслокація — перенесення частини хромосом на іншу негомологічну хромосому, як результат — зміна групи зчеплення генів;

в)інверсія — обертання ділянки хромосо­ми на 180°;

г)дуплікація — подвоєння генів у певній ділянці хромосоми.

Хромосомні мутації призводять до зміни функціонування генів і мають значення для ево­люції виду.19.11.2015; 08:25
хиты: 87
рейтинг:0
Естественные науки
науки о жизни
генетика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь