пользователей: 28685
предметов: 12200
вопросов: 229944
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Статеві хромосоми. Хромосомні типи визначення статі.

Статеві хромосоми, або гоносоми — хромосоми, набір яких відрізняє чоловічі і жіночі особини у тварин і рослин з хромосомним визначенням статі.

За традицією статеві хромосоми на відміну від аутосом, що позначаються порядковими номерами, позначаються літерами X, Y, Z або W. Відсутність статевої хромосоми позначається цифрою 0. Як правило, одна зі статей визначається наявністю пари однакових статевих хромосом (XX або ZZ), а друга — комбінацією двох непарних хромосом або наявністю тільки однієї статевої хромосоми (XY, ZW, X0, Z0). Стать, яка має дві однакові статеві хромосоми, продукує гамети, що не відрізняються за статевими хромосомами, ця стать називається гомогаметною. У статі, що визначається набором непарних статевих хромосом, половина гамет несе одну статеву хромосому, а половина гамет — іншу статеву хромосому, ця стать називається гетерогаметною. У людини, як у всіх ссавців, гомогаметна стать — жіноча (XX), гетерогаметна стать — чоловіча (XY). У птахів, навпаки, гетерогаметна стать — жіноча (ZW), а гомогаметна — чоловіча (ZZ). В деяких випадках стать визначається не однієї, а декількома парами статевих хромосом. Наприклад, качконіс має п'ять пар статевих хромосом, жіноча стать задається комбінацією XXXXXXXXXX, а чоловіча — XYXYXYXYXY.

Хромосомне визначення статі.

Багато ооранізмів мають спеціальні хромосоми, які газивають статевими. Саме їх сполучення у зиготі зумовлює жіночу чи чоловічу стать особини. Стать особини формується під час запліднення, оскільки залежить від того, які саме гамети беруть у ньому участь. Як це не дивно, в людини і дрозофіли виявлено саме такий механізм визначення статі. Самки дрозофіл – гомогаметні (ХХ), тобто несуть дві величезні Х-хромосоми, які в они дістали від матері і від батька. Самці цих мушок гетерогаметні (ХY), оскільки мають Х-хромосому від матері і малесеньку Y-хромосому від батька.

Таке визначення статі у царстві тварин є швидше винятком, ніж правилом. У рептилій і птахів, наприклад, гетерогаметними є самки. У перетинчастокрилих комах (зокрема бджіл) самці з’являються з незапліднених яєць і тому гаплоїдні, тоді як самки – диплоїдні, оскільки народжуються із запліднених яєць. У прямокрилих (коників, сарани) самці в одному з двох гаплоїдних наборів мають на одну хромосому менше. У риб взагалі стать може визначатися після запліднення. Якщо ікринка чи личинка розвивається в оптимальних умовах, то співвідношення статей рівне, якщо в екстремальних – вихід самців збільшується і навіть доходить до 100%.

Як визначають стать людини?

Як вам уже відомо в яйцеклітині й у сперматозоїді міститься по 23 хромосоми (зигота в нормі містить 46 хромосом, тобто повний їхній набір, характерний для клітин тіла людини). При злитті яйцеклітини і сперматозоїда під ч ас запліднення одну половину хромосомного набору (23 хромосоми) запліднене яйце дістає від батьківського, а другу (23) – від материнського організму. Таким чином, запліднене яйце (зигота) містить інформацію про спадкові ознаки обох батьків.

У людини стать визначається за поєднанням статевих хромосом під час запліднення яйцеклітини. Хромосоми в соматичних клітинах організму людини складають парні (диплоїдні) набори (2n). Серед них розрізняють нестатеві хромомсоми (ауто соми) і одну пару статевих хромосом, які умовно позначають певними літерами латинського алфавіту Х, Y. Клітини жінки містять дві однакові статеві хромосоми, які позначають ХХ. У чоловіків вони представлені двома різними хромосомами Х і Y. Тож набори хромомсом жінки і чоловіка відрізняються лише однією хромосомою: хромосомний набір жінки містить 44А +ХХ, чоловіка – 44А+ХY )А –нестатеві хромосоми – ауто соми). Статеві клітини (гамети) у людини мають половинний (гаплоїдний) набір хромосом: яйцеклітини містять 22А+Х хромосоми. Таким чином, у жіночої статі утворюється лише один тип гамет (гамети з Х-хромосомою). У чоловіка гамети містять і 22А+Х, 22+Y хромосоми, тобто утворюється два типи гамет ( зХ-хромосомою і з Y-хромосомою). Якщо при заплідненні до яйцеклітини потрапляє сперматозоїд Х-хромосомою, утворюється зародок жіночої статі, а з Y-хромосомою – чоловічої статі. Отже визначення статі в людини залежить від наявності Х- або Y-хромосоми в сперматозоїді, що запліднює яйцеклітину.

 

9.


05.11.2015; 00:14
хиты: 88
рейтинг:0
Естественные науки
науки о жизни
генетика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь