пользователей: 28676
предметов: 12199
вопросов: 229892
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Дигенне успадкування деяких ознак у людини.

Дигібридне схрещування - схрещування, у якому батьківські форми відрізняються за алелями двох генів. 
Дигетерозиготи - гібриди, гетерозиготні за двома локусами (за алелями двох генів). 
Полігібридне схрещування - схрещування, у якому батьківські форми відрізняються за алелями багатьох генів. 
Полігетерозиготи - гібриди, гетерозиготні за багатьма локусами (за алелями багатьох генів). 
Третій закон Менделя - закон незалежного успадкування генів. При дигібридному та полігібридному схрещуваннях гени і їх ознаки успадковуються незалежно. Розщеплення в F2 за фенотипом при дигібридному схрещуванні при повному домінуванні 9:3:3:1, за генотипом -1:2:1:2:4:2:1:2:1. 
Цитологічна основа незалежного успадкування неалельних генів -незалежне і рівномірне розходження по гаметах материнських і батьківських хромосом. Кількість можливих комбінацій материнських та батьківських хромосом в ядрах гамет – 2n, де n - гаплоїдне число хромосом.

5.


05.11.2015; 00:14
хиты: 83
рейтинг:0
Естественные науки
науки о жизни
генетика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь