пользователей: 28045
предметов: 12017
вопросов: 223690
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

39. Психодіагностичні методики визначення темпераменту

В даний час застосовуються різні методики для діагностики типу темпераменту. 
Опитувальник Я. Стреляу дозволяє виявити об'єктивні кількісні оцінки властивостей ВНД і на цій основі віднести індивідів до того чи іншого типу темпераменту: 
1) Сангвінік - сильний, оптимально збудливий, врівноважений, швидкий тип; 
2) Флегматик - сильний, оптимально збудливий, врівноважений, повільний тип; 
3) Холерик - сильний, підвищено збудливий, нестримний, неврівноважений; 
4) Меланхолік - слабкий, понижено збудливий, неврівноважений тип. 
За результатами тестування піддослідних виявляється кількісна оцінка сили процесів збудження і гальмування, рухливості нервових процесів індивідів, проводиться розрахунок ступеня врівноваженості нервової системи. 
Опитувальник Г. Айзенка грунтується на ідеї екстравертірованность і нейротизму. 
Залучаючи дані з фізіології вищої нервової діяльності, Г. Айзенк висловлює гіпотезу про те, що сильний і слабкий типи за І.П. Павлову дуже близькі до екстравертірованний і интровертированному типам особистості. Природа інтро-та екстраверсії передбачається у вроджених властивостях центральної нервової системи, які забезпечують врівноваженість процесів збудження і гальмування. Таким чином, використовуючи дані обстеження за шкалами екстра - інтроверсії і нейротизму, можна вивести показники темпераменту по класифікації І.П. Павлова. 
Опитувальник структури темпераменту (ОСТ) В.М. Русалова використовується для діагностики властивостей «предметно-діяльнісного» і «комунікативного» аспектів темпераменту. Опитувальник складається з 9 шкал: предметна ергічних, соціальна ергічних, пластичність, соціальна пластичність, темп і швидкість, соціальний темп, емоційність, соціальна емоційність і контроль
Ще одна методика - теппінг-тест Є.П. Ільїна - спрямований на визначення коефіцієнта функціональної асиметрії і властивостей нервової системи за психомоторним показниками 
Даний тест заснований на твердженні, що сила нервових процесів є показником працездатності нервових клітин і нервової системи в цілому. Сильна нервова система витримує більше за величиною і тривалості навантаження, ніж слабка. Ця методика грунтується на визначенні динаміки максимального темпу руху рук. Отримані в результаті обробки експериментальних даних досвіду варіанти динаміки максимального темпу можуть бути умовно розділені на п'ять типів: сильний, стабільний, слабкий, среднеслабий, среднесільний.

 


19.06.2015; 07:37
хиты: 379
рейтинг:0
Общественные науки
психология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь