пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Історія України

Історія України

1 Зародження державотворчих традицій на території України: кіммерійці, скіфи, сармати.
2 Грецькі міста-держави Північного Причорномор’я.
3 Східні слов’яни: походження, розселення, господарство та матеріальна культура.
4 Утворення Давньоруської держави та її перші правителі (Олег, Ігор, Ольга, Святослав).
5 Розквіт Київської Русі. Володимир Великий (980-1015), Ярослав Мудрий (1019-1054), Володимир Мономах(1113-1125).
6 Релігійна реформа Володимира Великого та її наслідки.
7 Духовна і матеріальна культура Київської Русі.
8 Причини феодальної роздрібненості та розпаду Київської Русі.
9 Галицько-Волинське князівство та його місце в історії українського народу.
10 Князь Данило Галицький.
11 Монголо-татарська навала, її наслідки для українських земель.
12 Литовський період в історії України. Вінниця у складі Великого князівства Литовського.
13 Польська експансія на українські землі. Польсько-литовські унії (Кревська 1385р., Люблінська 1569 р.).
14 Брестська унія 1596 р. та її наслідки для України.
15 Причини виникнення українського козацтва. Історіографія проблеми.
16 Заснування Запорізької Січі, її устрій та господарство.
17 Створення реєстрового козацького війська та його основні функції. Гетьман Петро Сагайдачний.
18 Боротьба українського народу проти соціального та національного гніту. Козацько-селянські повстання кінця XVI - першої половини XVII століття. Ординація 1638 р.
19 Причини, характер та початок національно-визвольної війни середини XVII століття.
20 Гетьман Б.Хмельницький - полководець та державний діяч.
21 Зборівський договір 1649р. Організація козацької держави.
22 Воєнні дії проти Польші в 1651-1653рр. Білоцерківський логовір1651р.
23 Зовнішня політика Б.Хмельницького у 1648-1657рр.
24 .Переяславська Рада, «Березневі статті» 1654р. та їх оцінка в українській історіографії.
25 Україна після смерті Б. Хмельницького. Гетьмани І.Виговський та Ю.Хмельницький.
26 Поділ України на Правобережну та Лівобережну. Початок Руїни.
27 .Гетьманування Петра Дорошенка.
28 Гетьманщина. І.Мазепа та його діяльність.
29 Пилип Орлик та його Конституція.
30 Українська політика Петра І.
31 Д.Апостол та К.Розумовський - останні гетьманиУкраїни.
32 Українська політика Катерини ІІ. Ліквідація Гетьманщини.
33 Значення козаччини в історії українського народу.
34 Гайдамаччина. Коліївщина.
35 Україна у складі Російської імперії наприкінці XVIII - на початку XIX століття. Адміністративний поділ та соціально-економічний розвиток.
36 Суспільно-політичний рух в Україні XIX ст. Кирило-Мефодіївське братство.
37 Модернізаційні процеси в Російській імперії в другій половині ХІХ ст. та Україна.
38 . Розвиток української культури у ХІХ ст. Антиукраїнська політика царату в галузі науки та освіти. Емський указ Олександра ІІ 1876 р.
39 Західноукраїнські землі під владою Автро-Угорщини (кінець ХІХ ст., початок ХХ ст.)
40 Соціально-економічний розвиток Наддніпрянської України наприкінці ХІХ ст., початку ХХ ст.
41 Революція 1905-1907 рр. та її наслідки для України
42 Виникнення політичних партій в Україні на початку ХХ ст.
43 Аграрна реформа Столипіна та її впровадження в Україні
44 Україна в роки Першої світової війни
45 Лютнева (1917 р.) в Росії та її наслідки для України. Створення Центральної Ради. І та ІІ Універсали Центральної Ради
46 Формування першого українського уряду - Генерального секретаріату. Початок його діяльності
47 В. К. Винниченко - письменник та державний діяч
48 ЖОВТНЕВИЙ ПЕРЕВОРОТ
49 ІІІ Універсал Центральної Рад. Проголошення УНР
50 І Всеукраїнський з’їзд рад у Києві. Проголошення в Харкові Української Радянської Республіки
51 Причини та початок Громадянської війни в Україні. IV Універсал Центральної Ради
52 Брестський мир. Окупація Наддніпрянщини австрійсько-німецькими військами
53 Причини падіння Центральної Ради. Значення УЦР в історії українського народу
54 М. С. Грушевський - видатний український історик та державний діяч
55 Переворот П. Скоропадського. Внутрішня та зовнішня політика гетьманського уряду
56 Внутрішня та зовнішня політика Директорії УНР
57 Отаманщина. Завершальний етап громадянської війни в Україні
58 Західноукраїнські землі в 1918-1920 рр.
59 Акт злуки УНР та ЗУНР та його значення в історії українського народу
60 Встановлення Радянської влади на території України. Радянсько-польська війна. Ризький мир 1921 р.
61 Соціально-економічне та політичне становище в Україні після громадянської війни та інозменої інтервенції. Голодомор 1921-1923 рр.
62 Україна в умовах НЕПу
63 Утворення СРСР. Політична оцінка договору 30 грудня 1922 р.
64 Хід та наслідки політики коренізації (українізації) в 20-30 рр
65 Індустріальний розвиток України в 20-30 рр., та його соціальні наслідки
66 Запровадження колгоспного ладу. Наслідки суцільної колективізації
67 Політичні репресії 20-30 рр.: мета та наслідки.
68 Західна Україна між двома війнами 1921-1939 рр.
69 Західна Україна під владою Польщі 1921-1939 рр.
70 Західноукраїнські землі під владою Румунії.
71 Перебування Закарпаття у складі Чехословаччини.
72 Національно визвольний рух в зазідній україні в 20-30 рр. 20 ст. Створення та діяльність ОУН
73 Українське питання напередодні та на початку Другої світової війни
74 Україна в політичних і військових планах гітлера
75 німецькі бойові втрати в живій силі були в 10 разів меншими). 77.
76 Згідно з військовою доктриною, СРСР готувався воювати на чужій території, тому більше половини радянських запасів: зброї, боєприпасів, обмундирування, техніки, пального — було складовано поблизу кордону
77 . Гітлерівський окупаційний режим в Україні
78 Рух опору на окупованій території. Діяльність УПА
79 Завершальний етап великої вітчизняної війни. Визволення України від фашистських загарбників
80 Наслідки другої світової війни для України.
81 Ідеологічний наступ сталінізму на культурно-нац сферу сусп життя України в повоєнний період.
82 . Спроби десталінізації суп життя України в умовах Хрущовської “відлиги”.
83 Дисидентський рух в Україні 60-х - 80-х років ХХ ст. Гельсінська спілка.
84 . Наростання кризових явищ у суп-економ розвитку УРСР в 70-х - поч. 80-х рр.. ХХ ст.
85 .Історичні обставини та основні етапи державотворення в Україні (90-ті роки ХХ ст.)
86 . Суспільно-політичні рухи та формування багатопартійності в Україні після проголошення незалежності.
87 Державними символами
88 . Вибори Президента України 2010
хиты: 21823
рейтинг:+48
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2020. All Rights Reserved. помощь