пользователей: 27937
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

II сесія:
» Макроекономіка

Тема 7: Теорія фіскальної політики держави

 1. Автоматичний (вбудований) стабілізатор – механізм ринкової економіки, що не залежить від держави і злагоджує спади і підйоми в економіці.
 2. Гранична податкова ставка – відношення приросту виплачуваних податків до приросту доходу.
 3. Державні видатки – витрати, що пов1язані з діяльністю держави.
 4. Дискреційна фіскальна політика – система заходів, яка передбачає цілеспрямовані зміни в розмірі державних витрат, податків і сальдо державного бюджету.
 5. Ефект витіснення – інвестиційна конкуренція між державою і приватним сектором, що веде до перерозподілу чинників виробництва на користь держави.
 6. Крива Лаффера – описує залежність доходів держави від рівня податків, згідно з якою обсяг податкових надходжень залежить від середньої ставки і ВВП.
 7. Мультиплікатор автономних витрат – показує, у скільки разів загальний приріст сукупного доходу перевищує початковий приріст автономних витрат.
 8. Мультиплікатор відкритої економіки – доходи витікають в імпорт так само, як у заощадження.
 9. Мультиплікатор державних витрат – показує, у скільки разів зростає дохід при збільшенні витрат на одиницю продукції.
 10. Мультиплікатор збалансованого бюджету – завжди меншийрівний 1. Якщо деравні витрати та автономні податкові відрахування зростають на одну й ту саму величину, то і рівноважний обсяг виробництва зростає.
 11. Мультиплікатор податків – показує, на скільки одиниць змінить сукупний дохід у відповідб на зміну податків на одну одиницю.
 12. Недискриційна фіскальна політика – автоматична фіскальна політика, при якій бюджетний дефіцит та бюджетний надлишок виникають автоматично, внаслідок дії автоматичних стабілізаторів.
 13. Податкова ставка – розмір податку, який законодавчо встановлюється на одиницю оподаткування.
 14. Податковий клинець – податки, що являють собою «клинець» між величиною витрат ресурсів і ціною товарів.
 15. Податковий тягар – величина податкової суми, яка залежить від розміру прибутку.
 16. Податкові пільги – передбачене законом звільнення підприємства від сплати податку або зниження його ставки.
 17. Рестикційна фіскальна політика держави – стримуюча політка держави, яка передбачає зменшення урядових витрат іабо збільшення боргів.
 18. Середня ставка податку – відношення обсягу податків до величини доходу, який оподатковується.
 19. «Твердий кут» фіскальної політики – держ.бюджет має збалансовуватися або щорічно, або в довгостроковий період.
 20. Фіскальна політика – регулювання доходів і видатків держави.

 

 

 

 


хиты: 349
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь