пользователей: 28205
предметов: 12092
вопросов: 227127
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

II сесія:
» Макроекономіка

Тема 2:ТЕОРІЯ ОБЧИСЛЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ

 

1. ВВП = С + І + G + NX,
де С – кінцеві споживчі витрати домашніх господарств на товари і послуги

І – валові приватні внутрішні інвестиціїпридбання обладнання, машин, механізмів,

G – державні витрати на утримання армії, апарату управління, виплату заробітної плати працівникам державного сектора економіки тощо;
– чистий експорт товарів і послуг за кордон. Розраховується як різниця між експортом та імпортом:
NХ = Х  –  М.

2. Чистий внутрішній продукт (ЧВП)= ВВП — Амортизаційні відрахування

3. Національний доход (НД)=ЧВП – Чисті непрямі податки на бізнес.

4. Використовуваний доход (ВД)=ОД – Прибутковий податок – Неподаткові платежі державі.

5. Номінальний ВВП = pi × qi ,

qi –  обсяг виробництва і-го товару в поточному році; pi – ціна i-го товару в поточному році.

6. Реальний ВВП = рo×  qi., де рo – ціна i-го товару в базисному році.

7. Дефлятор ВВП = (p0*q1)/(p1*q1)

8. Коефіцієнт Джинні           Kd=sL/s(знак дельти)AOB                                

де  Кd –  коефіцієнт Джінні;
     sL  – площа фігури, що утворена між кривою L і прямою ОА;
      sАОВ – площа трикутника АОВ.


хиты: 333
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь