пользователей: 28229
предметов: 12116
вопросов: 227945
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


24. Основні принципи і методи вивчення частин мови в шкільному курсі УМ.

 

Морфологія - розділ граматики, що дослідж. поділ слів на част. мови, їх грам. кат. та парадигми

Принципи: загально наукові (наступності, системності, зв'язку теорії з практикою, науковості, достовірності);

загально методичні  (функціонал. (роль частин мови у системі мови та мовлдення), структурно-семант (розгляд морфолог. поняття з погляду будови, семант.) між рівневі та внутріщньорів зв*язки)

власне методичні (- вивчення частин мови у зв’язку з фонетикою,лексикою. Розділами,

-вивч.част.мови на синтаксичній основі(словоспол,речення),

-вивч.системи відмінювання частин мови у зв’язку з орфографіє(графіка,правильне написання),

- вивч. част.мови в поєднанні з розвитком мовлення учня, комунікативна спрямованість.

Методи: розповідь, пояснення, робота з підручником, спостереження над мовою, бесіда, метод вправ, аналіз мовних явищ.

Специфічні прийоми:

морфологічний розбір слова як частини мови;  постановка слова в потрібній формі;  розмежування аналогічних слів, що належать до різних частин мови;  зіставлення граматичних форм;  утворення різних форм слів і нових слів за допомогою словотворчих морфем, установлення пропущених слів у відповідній формі, заміни одних форм іншими;  спостереження над функціонуванням паралельних морфологічних форм; складання словосполучень і речень складання таблиць і заповнення таблиць прикладами; програмування; прийом алгоритмізації; прийом «крок за кроком». 

Дослідж. Пентилюк, Плисько.


18.06.2015; 15:15
хиты: 341
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь