пользователей: 28227
предметов: 12115
вопросов: 227838
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


9. Типологія уроків української мови

 

Урок - основна форма навч-вихов. процесу, який забезпечує міцне і свідоме засвоєння навчального матеріалу, формування знань, умінь і навичок учнів.

Класифікація за О.Біляєвим , що виходить з основної дидактичної (навчальної) мети:1) Аспектні уроки( способом взаємодії вчителя та учня)

  • урок вивч нового матер
  • закріплен вивченого
  • перевірка й облік набутих ЗУН
  • аналізу кр. Роб
  • узагальн та систем вивчен
  • повторення теми та розділу

2) Розвитку мовлення

  • Уроки виконання творчих роб
  • Уроки провед великих за обсягом письмов робіт

2. (за етапами засвоєння учнями матеріалу) М.Позднякова

Повідомлення нового матеріалу, Закріплення одержаних відомостей, Перевірки одержаних відомостей, Перевірки засвоєння знань і навичок, Узагальнення засвоєного     

3. (сучасна модернізована класифікація )- Засв. знань  (формув. мовної і мовленнєвознавчої компетенції )- Формування знань, умінь і навичок (формування мовле-ннєвої компетенції)- Розвитку комунікативних умінь і навичок (формування комуніка-тивної компетенції )- Повторення, узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок  (формування комуні-кативної компетенції ) - Контролю знань, умінь і навичок  (перевірка володіння усіма видами мовленнєвої діяльності)                                         

Для кожного типу уроку властива своя методика проведення, яка передбачає опримальний варіант структури уроку, науково обгрунтовану реалізацію його змісту, правильний вибір методів і прийомів роботи,засобів організації пізнавальної діяльності учнів,систему завдань і вправ.

Структура уроку узагальнення і систематизації знань

I. Перевірка домашнього завдання.II. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми та мети уроку.III. Повторення , узагальнення і систематизація найважливіших теоретичних.відомостей з теми, узагальнення окремих мовних явищ.IV. Узагальнення і порівняння системи понять, характерних для кількох тем, розділів.V. Виконання різних видів творчих вправVI. Завдання додому творчого характеру.VII. Підсумок уроку. Аналіз ступеня засвоєння вивченого матеріалу з теми, розділу. Чітке виділення , повторення вчителем основних відомостей з теми.

 


18.06.2015; 13:01
хиты: 262
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь