пользователей: 27937
предметов: 11943
вопросов: 221596
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» ІУЛ

ІУЛ

1 1.Козацькі літописи: жанрові ознаки, способи використання джерел.
2 2.Літопис Самовидця: питання авторства, історія публікації, зміст.
3 3.Образ Б.Хмельн. в козацьк.літоп.18ст.
4 4.Документальна основа і проблема використання літературної містифікації у "Літописі"Самійла Величка.
5 5.Проблеми і характери літопису Сам.Величка.
6 6. Ознаки барокової поетики Величкового літопису
7 7. Характери та образи літопису Г. Грабянки «Дійствія…»
8 8. Життєвий шлях і військово - політична діяльність гетьмана І. Мазепи
9 9. Мотиви любовного епістолярію І. Мазепи
10 10. Поетична творчість І. Мазепи: мотиви, худ. особливості
11 11. Образ І. Мазепи в українській, польській та ін. л-рах
12 12. Мотиви та образи козацьких літописів в укр.. л-рі ХІХ - ХХІ ст
13 13. Ідейно - художня своєрідність поезії Ф. Прокоповича «Епінікіон»
14 Проблематика віршів Ф.Прок. «Запорожець кающ..», «За мог. Рябою», «Похвала»
15 15. Поезія «На папський вирок Галілеєві» як політичний маніфест на захист науки.
16 Мотиви поетичних творів Ф. Прокоповича « Байка про міську та сільську мишу», «Епіграма на кравця», та « На польський кант».
17 17. Мотиви і образи літопису С. Величка у творчості Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки
18 18. основні риси на навчально - виховне значення шкільної драми 18 ст
19 19. Образ Б. Хмельницького в анонімній драмі «Милість Божія»
20 20. Двоплановість сюжету в драмі «Милість Божія»
21 21.Бароковий характер драми «Милість Божія», образи алегоричних персонажів.
22 22. Драма-мораліте Георгія Кониського «Воскресенія мертвих»: сюжет, композиція, особливості конфлікту.
23 24. Роль і значення інтермедій ХVІІ ст., їх художня функція.
24 25. Зв'язок шкільної драми Г. Кониського «Воскресенія мертвих» з інтермедіями до драми: характерні образи, сюжетні паралелі.
25 26. Інтермедійні мотиви і образи в укр. Драматургії 19 ст.
26 27. Творчість мандрівних дяків: причини появи в українській літературі 18 ст., роль, традиції, новаторство.
27 28.29 Ілля Турчиновський
28 30. Образи дяків-пиворізів у інтермедіях 18 ст., у творах Г. Квітки - Основ*яненка, І. Карпенка - Карого, М. Гоголя.
29 31. Поняття про бурлеск, його характерні ознаки як предтечу «Енеїди» І. Котляревського.
30 32. Проблематика творчості мандрівних дякiв
31 33. Доказатєльства Хами…
32 34. Ідейно - художня своєрідність сатиричних віршів «Ісповідь» і «Замисл на попа» І. Некрашевича.
33 35.Прийом самовикриття персонажів у «Сатиричній коляді» та «Плачі київських монахів»
34 36.,, ІсторіяРусів’’: проблема авторства і часу написання,патріотичні мотиви.
35 37. Значення рукописних збірників віршів та пісень ХVIII ст.
36 38. Тематика інтимної лірики ХVІІІ ст. і поява романсів С. Климовського та І. Пашковського.
37 39. Парадигми метафізичної лірики ХVIII ст. Почаївський богогласник.
38 40. Основні мотиви медитативно-елегійної лірики О. Падальського та В. Пашковського
39 41. Композиція збірки ,,Сад…’’ Г. Сковороди, роль у ній епіграфів, символів і алегорій.
40 42. Використання бібілійних мотивів та образів у збірці «Сад божественних пісень»
41 43. Тематичні цикли прозових байок Сковороди
42 44. Морально - етична проблема притч «Вдячний Еродій» та «Убогий жайворонок»
43 45. Літературно - естетичні погляди Г. Сковороди
44 Образ Г. Сковороди в поемі-симфонії П. Тичини ,,Сковорода’’, в романі В. Шевчука ,,Предтеча’’, в повісті Л. Ляшенка ,,Блискавиця темної ночі’’.
45 Проблематика статті М. Шевчука ,,Іван Некрашевич: думки неювілейні і не зовсім’’.
46 49. Проблематика статті В. Шевчук ,,Його живив бентежний дух’’.
47 50. Проблематика праці Б. Криси ,,Пересотворення світу…’’.
16.07.2015; 23:03
хиты: 1856
рейтинг:0
Гуманитарные науки
литература
литературная теория
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь