пользователей: 29484
предметов: 12280
вопросов: 231533
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Зарубіжна
» Екзамен

Зарубіжна

1 Антична література
2 Основні історичні етапи культурного і літературного розвитку античного суспільства.
3 Грецька міфологія.
4 Поеми Гомера «Іліада» та «Одіссея»
5 Дидактичний епос. Творчість Гесіода, поема «Роботи і дні».
6 Давньогрецька лірична поезія. Декламаційна та мелічна лірика. Жанрові форми, тематика, представники.
7 Походження й особливості давньогрецького театру. Внесок Есхіла в розвиток грецької трагедії.
8 Грецька трагедія. Творчість Софокла. Творчість Евріпіда.
9 Давньогрецька комедія. Творчість Аристофана
10 Елліністична література. Новоаттична комедія Менандра. Александрійська поезія. Роман Лонга «Дафніс і Хлоя».
11 ТЕАТР І ДРАМАТУРГІЯ ДАВНЬОГО РИМУ. ПЛАВТ ТА ТЕРЕНЦІЙ.
12 Римськапоезія
13 Гай Валерій Катулл
14 Римська література періоду становлення імперії. Поема Вергілія «Енеїда». Структура, мотиви, художні засоби.
15 Розвиток англійської літератури кінця ХІХ - поч. ХХ століття. Особливості естетичної теорії О.Вайлда, втілення її у романі «Портрет Доріана Грея».
16 Горацій
17 Овідій
18 Загальна характеристика літератури пізньої імперії. Творчість Сенеки. Майстер античної епіграми Марціал. Сатирична творчість Ювенала.
19 «Сатирикон»
20 Марціал
21 Середні віки, християнство.
22 Героїчний епос, його національна специфіка:
23 Трістан та Ізольда
24 Жанр Божественної комедії.
25 «Нове життя»
26 Франче́ско Петра́рка
27 Бокаччо .«Декамерон»
28 Франсуа Війон
29 Відродження
30 Джойс, «Улісс»
31 Класицизм як головний літературний напрям у Франції 17ст. Творчість П.Корнеля та Ж.Расіна.
32 Творчість Мольєра. Комедійне новаторство («Тартюф», «Дон Жуан», «Мізантроп», «Скупий»: за вибором), поетика класицизму
33 Творчість Дж.Мільтона. «Втрачений рай». Своєрідність образів Бога, Сатани, Адама.
34 Сентименталізм 18 століття. Жан Жак Руссо. Руссоїзм - система поглядів письм. Роман «Юлія, або Нова Елоїза».
35 Естетичні та світоглядні принципи літератури епохи Просвітництва. Творчість Даніеля Дефо. Новаторство Дефо в жанрі роману. Виникнення жанру «робінзонади».
36 Дж.Свіфт (Ірдандія). Найвідоміші памфлети. Сатирично-алегоричне зображення дійсності в романі «Мандри Гуллівера».
37 Філдінг - теоретик просвітницького роману,
38 Творчість Лоренса Стерна («Сентиментальна подорож», «Життя та пригоди Трістрама Шенді»)
39 Поезія Роберта Бернса
40 Вольте́р
41 Дідро.
42 Німецька література 18 століття. Літературний рух «Бурі та натиску» 70-80-х рр. 18 століття. Творчість Лессінга.
43 Творчість Ф.Шіллера.
44 Гете «Фауста». Лірика Гете.
45 «Маленькі драми» М.Метерлінка, їх поетика та значення в історії світової драматургії. П’єси М.Метерлінка «оптимістичного періоду» («Блакитний птах» та ін.). Художні особливості у вираженні концепції автора.
46 Ф.Ґарсія Лорка , лірика. Своєрідність драматургії поета.
47 Романтизм.
48 Німецький романтизм.
49 Гофман
50 Гюго
51 Романтизм у Франції.
52 Англійський романтизм.
53 ВАЛЬТЕР СКОТТ
54 ДЖОРДЖ ГОРДОН БАЙРОН
55 ПЕРСІ БІШІ ШЕЛЛІ
56 Два етапи розвитку романтизму в Америці.Трансценденталізм. Вашингтон Ірвінг як зачинатель аметиканського романтизму.
57 Дж.Купер як автор авантюрного роману.
58 Едгар По
59 Роман-попередження Г.Мелвілла Мобі Дік.
60 Особливості польського романтизму.Українська школа поезії.Українська тема у творчості А.Міцкевича і Ю.Словацького.
61 Особливості розвитку романтизму в Росії. Різновиди романтизму. Лірична творчість М.Лермонтова.Поеми «Мцирі», «Демон»
62 Реалізм як літературний напрям другої половини ХІХ ст.. етапи формування, принципи представники.
63 реалізм у літературі Франції
64 Ф. Стендаль як фундатор соціально-психологічного роману. Проблематика роману «Червоне і чорне»
65 «Людська комедія» О. Бальзака. Структура, сюжетно- композиційні особливості, образна система, проблематика, особливості творчого методу.
66 Г. Флобера. Роман «Пані Боварі»
67 Е. Золя, романний цикл «Ругон-Маккари» Натуралізм
68 Достоєвський Соціально-філософські, психологічні романи
69 Толстой Л.філософські та морально-етичні проблеми
70 Реалізм
71 Ч.Діккенсона.
72 У.Теккере
73 специфіка осмислення дійсності в літературі сша 2 пол 20 ст
74 Література аболіціонізму. Творчість г бічер-стоу. Особливості творчого методу в вітмена
75 М. Твен (самюель клеменс)- засновник реалізму в америк літературі
76 основні тенденції розвитку французької літератури кін 19- поч. 20 ст
77 «Людська комедія» О. Бальзака
78 Г. Флобер
79 Творчість Е. Золя
80 Ф. Достоєвськ
81 Толстого
82 Реалізм
83 Творчість Ч.Діккенсона.
84 Особливості розвитку реалізму в літературі Англії другої половини ХІХ ст. Етапи творчості та еволюція світогляду У. Теккерея.
85 Юджин О’Ніл
86 Волта Вітмен
87 Марк Твен
88 Основні тенденції в розвитку французької літератури кінця ХІХ - поч. ХХ століття
89 Г. Мопассана
90 Р. Роллан
91 А. Франса «Острів пінгвінів»
92 Символізм як перший літературний напрям модернізму. Малларме.
93 П. Верлен
94 А.Рембо. «П’яний корабель»
95 «Поетичне відродження» у США. Творчість Р.Фроста
96 бельгійської літератури. Творчість Е. Верхарна
97 Т. С. Еліот
98 К.Гамсун
99 Футуризм у світовій літературі. Російські футуристи (В.Маяковський або В.Хлєбніков)
100 Розвиток німецької літератури після об’єднання Німеччини. Викриття кайзерівської імперії в романі Г. Манна «Вірнопідданий».
101 Д. Лондона «Морський вовк» та «Мартін Іден».
102 Особливості розвитку польської літератури кінця ХІХ - поч. ХХ століття. Варшавський позитивізм. Творчість Е. Ожешко,
103 Російська мала проза періоду порубіжжя (А. Чехов, І. Купрін, Л. Андреєв, І. Бунін, М. Горькій та ін.).
104 Рільке («Книга годин», «Книга образів», «Сонети до Орфея», «Дуїнські елегії»).
105 Експресіонізм як течія у світовому мистецтві. Основні мотиви лірики експресіоністів. П. Целан, «Фуга смерті».
106 Екзистенціалізм у французькій та світовій літературі. Роман Ж.-П. Сартра «Нудота» (або новели зі зб. «Мур»). Проблема людини і суспільства.
107 Б.Брехта. "Епічний театр"
108 А.Рембо. «П’яний корабель» як символ долі поета. Пошуки «універсальної» мови та теорія яснобачення А.Рембо
109 «Поетичне відродження» у США. Творчість Р.Фроста
110 Російські поети-модерністи: завершення «срібного віку». Внесок М. Цвєтаєвої, А. Ахматової, О. Мандельштама, Б. Пастернака у розвиток російської поетичної традиції.
111 Дадаїзм та сюрреалізм як авангардні угруповання й напрямки у першій половині ХХ ст. Творча еволюція П. Елюара (або Л. Арагона, Ж. Превера) у контексті модерної літератури Франції.
112 Польська поезія міжвоєнного часу. Ю. Тувім та «скамандрити»
113 Література «втраченого покоління» у Франції, Німеччині, Англії, США. (Е. М. Ремарк, «На Західному фронті без змін»
114 Гашека «Пригоди бравого вояка Швейка».
115 Модерністська психологічна проза у Франції в міжвоєнний період (Ф. Моріак, А. Жід). Своєрідність психологізму у прозі М. Пруста. Поетика «потоку свідомості» у прустівському варіанті
116 «Гомоцентрична» проза А. де Сент-Екзюпері. Проблема «земля і людина» Антуа́н де Сент-Екзюпері́
117 Ф.Кафки
118 Томас Манн
119 К.Чапека «Війна з саламандрами»
120 Роман-антиутопія в літературі 20 ст.
121 Розвиток реалістичних тенденцій в американській прозі 20 ст. (Т. Драйзер, Д. Стейнбек - за вибором)
122 В. Фолкнер
123 «Гра в бісер» - підсумок духовної і творчої еволюції Г. Гессе.
124 Французький «новий роман» (Н. Саррот, К. Сімон, А. Роб-Ґріє та ін.)
125 Проза «чорного гумору» у США
126 Дж. Селінджера «Над прірвою в житі»
127 Латиноамериканський роман «магічного реалізму». Структура і стиль роману Ґ. Ґарсія Маркеса «Сто років самотності».
128 Х. Л. Борхес
129 Жанр філософського роману-притчі в літературі ХХ ст. та у творчості В. Ґолдінґа («Повелитель мух», «Спадкоємці», «Шпиль»
130 Філософські й соціальні проблеми в романах М. Кундери
131 Ясунарі Кавабата
132 Юкіо Місіми
133 Кобо Абе «Жінка в пісках».
134 Ібсен
135 Д.Лондон «Морський вовк» та «Мартін Іден»
136 Л.Піранделло
137 Зюскінда «Парфумер
138 Набоков.
17.06.2015; 15:17
хиты: 13761
рейтинг:0
Гуманитарные науки
литература
мировая литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь