пользователей: 28051
предметов: 12019
вопросов: 223713
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Зарубіжна
» Екзамен

Класицизм як головний літературний напрям у Франції 17ст. Творчість П.Корнеля та Ж.Расіна.

Класицизм-літ.напрям, що виник у XVII столітті у Франції й набув поширення в країнах Європи до початку XIX ст.. Формування сильних монархічних держав на території Європи, зокрема у Франції, сприяло утвердженню класицизму як літ.напряму. У багатьох країнах, і перш за все у Франції, класицизм став першим офіційним художнім методом, який визнав уряд. Ідея національної єдності в політиці монархів знайшла втілення у творах класицистів. Класицисти надавали перевагу розуму. Згідно із доктриною класицизму література мусила орієнтуватися на готові високохудожні зразки, за які правила, насамперед, римська література. Брали сюжети з античної міфології і переважно з римської історії, рідше — зі Старого Заповіту. Основні правила класицизму: 1. Класицисти утверджували вічність ідеалу прекрасного, що спонукало їх наслідувати традиції античних майстрів.  2. У літературі простежувався чіткий розподіл за певними жанрами: — високі (ода, епопея, трагедія); — середні (наукові твори, елегії, сатири); — низькі (комедія, пісні). Теми творів високих жанрів були події загальнонаціонального та історичного значення, у них брали участь царі, видатні діячі, придворні тощо. 3. вчення про розум як головний критерій художньої правди і прекрасного в мистецтві. 4. Характери чітко поділялися на позитивні і негативні. 5. Драматичні твори (трагедія, комедія) підпорядковувалися правилу трьох єдностей— часу, місця і дії. 6. Чітка композиція твору мала підкреслювати логіку задуму автора і певні риси персонажів. 7. аристократизм, орієнтація на вимоги, смаки вищої суспільної верстви, хоча деякі представники класицизму порушували це правило (наприклад, Мольєр). 8. Естетичну цінність для класицистів мало лише вічне, непідвладне часу, як твори античності. В історичному плані класицизм пройшов два етапи: 1 етап пов'язаний з розквітом монархічних держав, коли абсолютизм сприяв розвитку усіх сфер суспільства (економіки, політики, науки, культури). Головним завдання  на цьому етапі - прославлення монархії, національної єдності держави під владою короля. Наприклад, Франсуа Малерб, П'єр Корнель утверджували ідеал мудрого монарха і відданих йому підданих. Особливо відомими стали образи Корнеля— Сід , Август ("Цінна, або Милосердя Августа") та ін.; На 2 етапі історичного розвитку монархія виявила свої вади, що обумовило зміну спрямованості класицизму. Письменники вже критикували соціальні пороки, викривали людські вади, хоча й не заперечували абсолютизм загалом. Корнель (1606-1684) — французький драматург, «батько французької трагедії», один із творців класицизму у французькій літературі. Корнель створив монументальну трагедію, у якій політичні ідеї абсолютистської держави - єдність нації, наступ на феодальну анархію, зміцнення влади монарха, пріоритет громадянського обов'язку й обов'язків перед приватними інтересами й особистими пристрастями - вперше втілилися в героїчних ідеалізованих образах, здебільшого запозичених із політичної історії Риму. 1629 року ставить свою першу п'єсу - комедію "Melite". У наступних трагедіях К. намагався послідовніше проводити політику Рішельє, зокрема у п'єсах "Горацій" (1640), "Цінна" (1640) і "Полієвкт", утім не відрікався від ідей волелюбності ("Цінна"). Цим трагедіям притаманні раціоналізм, героїчний пафос, величний ораторський стиль мови. Далі Корнель трохи відходить від естетичного кодексу класицизму. Трагедію «Сід» (яку сам він визначав як «трагікомедію», підкреслюючи щасливий фінал, неможливий для трагедії) Корнель написав у 1636 році, перебуваючи в Руані. Головним героєм п'єси став герой іспанської Реконкісти Родріго Діас, відомий як Сід Кампеадор, а в якості літературного матеріалу для обробки Корнель використовував іспанські романси і драму іспанця Гильена де Кастро «Молодість Сіда». З цієї п'єси він запозичив 72 кращих вірша (Літературна енциклопедія вказує, що подібні запозичення в епоху класицизму були винятковим явищем) . Дон Родріго, закоханий в Химену, дочка графа Гормаса, змушений викликати на поєдинок батька коханої, тяжко образив його власного батька - дона Дієго, - давши тому ляпас. Вибір між любов'ю і синівським боргом Родріго робить на користь останнього і вбиває Гормаса на поєдинку. Тепер уже Хімена опиняється перед вибором: вона як і раніше любить Родріго, але смерть батька волає про помсту. Як і Родріго, Хімена ставить обов'язок вище любові і вимагає у короля смерті коханого. Трагічну розв'язку запобігає нічний напад сарацинів, яке відбиває загін на чолі з Родріго. Король, вражений його вірністю і патріотизмом, вирішує замінити страту поєдинком між Родріго і захисником Хімени - доном Санчо. Переможець поєдинку повинен отримати руку Хімени. Коли після поєдинку програв Санчо постає перед Хименой з цією звісткою, вона, будучи впевнена в тому, що Родріго убитий, видає свої справжні почуття до нього. Після цього вона змушена відмовитися від помсти, і король дає дозвіл на весілля. Конфлікт між честю і особистим щастям Корнель дозволяє, вводячи ідею ще більш високого обов'язку, ніж борг родової честі, - боргу перед країною, перед монархом, який в «Сіде» трактується як єдино справжній. Виконання цього боргу перетворює Родріго в національного героя, над яким не владні звичайні феодальні етичні норми, які змінює державна необхідність.
Образи «Сіда» також характерні для класицизму, викликаючи захоплення і схиляння своєї героїчної цілісністю. Такий стиль зображення персонажів однією фарбою - або повністю позитивними, або негідниками без єдиної світлої риси - типовий для всієї творчості Корнеля, а створення образів лицарів без страху і докору диктувалося історичним періодом, який в той момент переживала Франція, що потребувала зразкових героїв. Расін рано полюбив поезію. Софокла та Еврипіда знав майже напам’ять. Грецький роман «Теаген та Харіклея», роман про ніжне романтичне кохання, який він прочитав випадково, його вразив. У 1660 році Париж урочисто відсвяткував весілля юного короля Людовіка XІV. З цього приводу поет написав оду- «Німфа Сени». Образи Теагена та Харіклеї, що так захопили колись юнака, не давали йому спокою. Він написав п’єсу на основі сюжету, що його захопив, показав п’єсу Мольєру, який був на той час директором театру Пале-Рояль. П’єса драматурга-початківця була слабкою, але Мольєру вдалося помітити в ній жаринку справжнього обдарування, і Расін почав працювати за порадами великого комедіографа. У 1664 році була поставлена його перша трагедія «Фіваїда». Через рік він виступив із трагедією «Александр», яка привернула до себе увагу усього Парижа. Її помітив і батько французької трагедії Корнель. Проте відгук його був суворим: у молодої людини гарний поетичний дар, але жодних здібностей у галузі драматургії — йому варто вибрати інший жанр. Не всі поділяли цю точку зору. Незабаром Расін залишив театр Мольєра, надавши перевагу театру Пті-Бурбон. Дружні відносини із Мольєром були назавжди розірвані. У 1667 році була поставлена «Андромаха». Це була нова трагедія, відмінна від тих, що створював Корнель. Французький глядач до цих пір бачив на театральних підмостках героїв вольових і сильних, таких, що вміють перемагати; тепер він побачив людей з їх слабкостями та недоліками. Через рік Расін виступив із п’єсою «Сутяги». У ній він використав мотиви аристофанівської комедії «Оси». Расін був прийнятий до Академії, до числа сорока визнаних видатних діячів культури нації. «Іфігенія в Авліді», яку драматург закінчив у 1674 році, принесла йому новий  успіх. Вольтер вважав цю п’єсу найкращою.   «Федра» (1677). Головне новаторство Расіна, звичайно, пов'язане було із характером Федри. Якщо у Еврипіда героїня сама звинувачувала Іпполіта перед його батьком — Тезеєм, то Федра Расіна благородна: вона лише піддалася умовлянням своєї няні, проте, зазнавши жорстоких моральних страждань, відкриває Тесею правду. Однак справа не лише у цих зовнішніх змінах. Федра Расіна— страждаюча жінка, а не злочинниця, вона, як писав про неї сам автор: "Ни вполне виновата, ни вполне невинна". її трагічна вина — у неможливості протистояти почуттю, яке сама ж вона називала злочинним. Напружена жагуча пристрасть героїні передана завдяки відточеній художній формі. Расін легко та органічно приймав правила класицистичних єдностей, не вдаючись до зовнішніх сценічних ефектів, зрозуміло, послідовно і точно розгорталася дія п'єси. її героїня постійно аналізувала свої почуття, хоча й не в силі стримати їх. Таким чином, Расін втілив у своїй трагедії не лише морально-психологічні конфлікти своєї епохи, а й відкрив загальнолюдські закономірності психології. На прохання Ані де Ментенон написав п’єсу «Есфір» (1689). У 1691 році Расін написав свою останню трагедію «Гофолія».Особливості творчого методу Ж. Расіна:― критика вишуканої літератури сучасності з її «досконалими героями»;― намагання повернути літературу до життя, до реальних людей, до реальних людських відносин;― утвердження права митця зображувати слабкості людської натури (зображення так званої «середньостатистичної людини»);― література і театр покликані морально виховувати читача;― правдоподібність сценічної дії;― обґрунтовування обов’язковості давніх сюжетів для трагедії;― показував людей такими, якими вони є, а не якими вони повинні бути;― створення не героїчних, сповнених пафосу трагедії, а трагедії любовно-психологічні, що відображали безсилля розуму перед пристрастю;― страждання кохання, душевна боротьба, внутрішні протиріччя психології людини складають основний зміст п’єс Расіна. 1667р. Расін поставив свою велику трагедію «Андомаха» яка мала величезний успіх.

Расін звернувся до давньогрецької міфологічної тематики. Давньогрецький міф про Гектора та Андромаху.

Головне новаторство Расіна, звичайно, пов'язане було із характером Федри. Якщо у Еврипіда героїня сама звинувачувала Іпполіта перед його батьком — Тезеєм, то Федра Расіна благородна: вона лише піддалася умовлянням своєї няні, проте, зазнавши жорстоких моральних страждань, відкриває Тесею правду. Однак справа не лише у цих зовнішніх змінах. Федра Расіна— страждаюча жінка, а не злочинниця, вона, як писав про неї сам автор: "Ни вполне виновата, ни вполне невинна". її трагічна вина — у неможливості протистояти почуттю, яке сама ж вона називала злочинним. Напружена жагуча пристрасть героїні передана завдяки відточеній художній формі. Расін легко та органічно приймав правила класицистичних єдностей, не вдаючись до зовнішніх сценічних ефектів, зрозуміло, послідовно і точно розгорталася дія п'єси. її героїня постійно аналізувала свої почуття, хоча й не в силі стримати їх. Таким чином, Расін втілив у своїй трагедії не лише морально-психологічні конфлікти своєї епохи, а й відкрив загальнолюдські закономірності психології.

 

 

37.


17.06.2015; 15:17
хиты: 610
рейтинг:0
Гуманитарные науки
литература
мировая литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь