пользователей: 28040
предметов: 12010
вопросов: 223531
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» зарубіжна

зарубіжна

1 Значення античної літератури в історії світової культури
2 Основні історичні етапи культурного і літературного розвитку античного суспільства
3 Грецька міфологія. Цикли міфів. Літературна обробка міфів
4 Поеми Гомера «Іліада» та «Одіссея». Міфологічна основа поем, тематика, жанрова й композиційна своєрідність, художній стиль. Гомерівське питання
5 Дидактичний епос. Творчість Гесіода, поема «Роботи і дні»
6 Давньогрецька лірична поезія. Декламаційна та мелічна лірика. Жанрові форми, тематика, представники
7 Походження й особливості давньогрецького театру. Внесок Есхіла в розвиток грецької трагедії.
8 8.Грецька трагедія. Творчість Софокла. Творчість Евріпіда.
9 9.Давньогрецька комедія. Творчість Аристофана
10 10. Розвиток давньогрецької прози. Історіографія. Ораторська проза. Філософська проза
11 11.Елліністична література. Новоаттична комедія Менандра. Александрійська поезія. Роман Лонга «Дафніс і Хлоя».
12 12. ТЕАТР І ДРАМАТУРГІЯ ДАВНЬОГО РИМУ. ПЛАВТ ТА ТЕРЕНЦІЙ.
13 13. Римськапоезія
14 14. Римська література періоду становлення імперії. Поема Вергілія «Енеїда». Структура, мотиви, художні засоби.
15 Горацій
16 Рання творчість Овідія. Збірка поезій Овідія «Метаморфози», сюжети, композиція, образна система, особливості стилю. «Скорботні елегії» та «Послання з Понту».
17 Загальна характеристика літератури пізньої імперії. Творчість Сенеки. Майстер античної епіграми Марціал. Сатирична творчість Ювенала.
18 Розвиток епічних жанрів. Романи Петронія «Сатирикон» та Апулея «Золотий осел, або Метаморфози».
19 Християнство як основа епохи Середньовіччя
20 Героїчний епос, його національна специфіка:
21 Жанри середньовічної лірики. Поезія трубадурів і вагантів
17.06.2015; 19:50
хиты: 1320
рейтинг:0
Гуманитарные науки
литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь