пользователей: 27944
предметов: 11953
вопросов: 222001
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Економіка

1 економічна теорія
2 1. Предмет економічної теорії
3 2. Методологія економічної науки
4 3. Проблеми на шляху економічних досліджень
5 Цілі економічної політики та завдання економічної теорії:
6 Основні етапи, напрями і школи економічної теорії. Економічна теорія України:
7 6. Значення та класифікація потреб:
8 7. Ресурси: способи класифікації:
9 Перспективи економічного зростання:
10 10.Економічні системи: основні елементи, критерії класифікації, характеристика основних типів економічних систем. Типи змішаної економіки.
11 11.Поняття власності, роль власності в економічній системі:
12 12.Правові форми ділових підприємств в Україні:
13 13.Правові форми організації бізнесу в Західній Європі та США:
14 14.Суть та цілі приватизації:
15 15.Процеси приватизації в розвинутих країнах та у країнах з перехідною економікою:
16 16.Основні характерні риси ринкових економічних систем:
17 17.Кругообіг в економіці:
18 18.Поняття попиту, крива попиту, нецінові чинники які впливають на попит:
19 19.Поняття пропозиції, крива пропозиції, нецінові чинники які впливають на пропозицію:
20 20.Рівновага попиту та пропозиції:
21 21.Економічні функції держави:
22 22.Класифікація моделей державного регулювання економіки:
23 23.Перерозподіл ВВП:
24 24.Роль податків та державні видатки:
25 25.Державне регулювання цін:
26 26.Ринкова конкуренція: суть, форми, функції та значення у розвитку економіки:
27 27.Монополія: суть, види, причини виникнення та форми прояву. Подолання монополізму:
28 28.Міжнародна економічна система:
29 29.Цілі та інструменти зовнішньоекономічної політики:
21.06.2015; 23:59
хиты: 1204
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
международная экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь