пользователей: 28234
предметов: 12118
вопросов: 227998
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


26.Ринкова конкуренція: суть, форми, функції та значення у розвитку економіки:

Конкуренція – суперечки між суб’єктами ринкового господарства за найбільш вигідні умови виробництва, продажу і купівлі товару.

Функції:

1)є єдиним засобом досягнення збалансованості між попитом і пропозицією, в кінцевому результаті між суспільними потребами і виробництвом.

2)виконує функцію спілкування і погодження інтересів виробників.

3)змушує товаровиробників знижувати індивідуальні виробничі витрати.

4)стимулює підвищення якості продукції та послуг.

5)забезпечує формування ринкової ціни.

6)підвищує конкуренцію виробництва, розвитку його технічного рівня.

Форми:

1)вільна; 2)внутрішньо-галузева; 3)міжгалузева; 4)міжнародна; 5)недосконала конкуренція (монополістична; олігополія)

Цінова конкуренція – боротьба між товаровиробниками за споживачів, шляхом зниження ціни виробництва товарів і послуг без зміни їх якості.

Нецінова конкуренція – боротьба за споживачів, шляхом впровадження новинок НТП, що веде до покращення якості, асортменту продукції.

Конкуренція має важливе значення в житті суспільства. Вона стимулює діяльність самостійних господарських одиниць. Через конкуренцію товаровиробники в певній мірі контролюють один одного. Їх боротьба за споживача призводить до зниження цін, зменшення витрат виробництва, поліпшення якості продукції, прискорення науково-технічного прогресу.

У той же час конкуренція загострює протиріччя економічних інтересів, надзвичайно посилює економічну диференціацію в суспільстві, обумовлює зростання непродуктивних витрат, спонукає до створення монополій. Без адміністративного втручання державних структур конкуренція перетворюється на руйнівну силу для економіки.


21.06.2015; 23:58
хиты: 174
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
международная экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь