пользователей: 28229
предметов: 12116
вопросов: 227945
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Психологія

17.Характеристика видів спілкування.Засоби спілкування

Спілкування-вид діяльності,спрямований на обмін інформацією між суб’єктами.Воно оже  бути вербальним,невербальним,безпосереднім,опосередкованим.

ВИДИ:
За змістом:
матеріальним,мотиваційним,когнітивним,кондиційним,діяльнісним.

Матеріальне-обмін предметами і продуктами діяльності.

Мотиваційне-обмін цілями,потребами,інтересами.Таке спілкування спрямоване на передачу іншому певних установок або готовності діяти певним чином.

Когнітивне-обмін знаннями(у ході навч.процесу)

Кондиційне-певний вплив на психічні стани іншого*зіпсувати настрій партнеру)

Діяльнісне-обмін діями,навичками,вміннями.

За метою:біологічне,соціальне

Біологічне-необхідне для підтримки і розвитку організму(пов’язане із задоволенням біологічних потреб)

Соціальне-задовольняє ряд соціальних потреб особистості(потреба в міжособистісних контактах)

В залежності від засобів спілкування:безпосереднім,опосередкованим,прямим та непрямим.

Безпосереднє спілкування - здійснюється за допомогою природних органів(руки,голосові зв’язки)Наприклад, студенти, слухаючи лекцію викладача, спілкуються з ним безпосередньо, при прямому контакті (бачачи, слухаючи його живу мову).

Опосередковане спілкування - характеризується використанням спеціальних засобів. Наприклад, читаючи будь-яку книгу, ви опосередковано спілкуєтеся з автором цієї книги;

Пряме-полягає в особистісних контактах(розмова 2-х друзів)

Непряме-наявність посередників,якими можуть виступати інші люди.

Вербальне-за допомогою мови.

Невербальне-за допомогою міміки,жестів,пантоміміки.

ЗАСОБИ:-прийоми за допомогою яких відбувається спілкування

2 види спілкування:мовленнєве і не мовленнєве.

Вербальне-за допомогою живого слова

Невербальне-без допомоги мови. Мовчання іноді буває красномовнішим,ніж слова,а обмінюючись поглядами,люди можуть збагнути зміст інформації,який не можна передати мовою.

Жест- це будь-який виразний рух людини. До жестів відносяться будь-які рухи людини: руками, ногами, головою, плечима, усім тілом тощо.

Міміка-виразні рухи обличчя.

 

 

 


16.06.2015; 13:46
хиты: 158
рейтинг:0
Общественные науки
психология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь