пользователей: 28032
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Психологія

13.Діяльність як форма активності особистості.Структура діяльності.

Діяльність-це специфічний вид активності людини,спрямований на пізнання та творчу переробку оточуючого світу,включаючи самого себе,умови власного існування(Нємов). Тварина теж активна, але змістом її поведінки є пристосування до природних умов життя. її дії визначені успадкованими біологічними особливостями й видовими ознаками.

Отже, людська діяльність має свідомий, осмислений, цілеспрямований характер. Форми її різноманітні, вони залежать не тільки від властивостей самої людини, але й також — від влас-тивостей тих предметів, з якими вона має справу. За своєю сутністю діяльність є соціальною. Люди виконують її або спільно, або так, що діяльність окремої людини є певною частиною діяльності суспільства.

У діяльності людина створює предмети матеріальної та духовної культури,вдосконалює свої здібності,будує суспільство,створює те,чого без її активності не існувало б у природі.Основним теоретиком теорії діяльності був Леонтьєв.За ним діяльність має складну ієрархічну будову та склад.з декількох рівнів:1)особливих видів діяльності.2)дій.3)операцій.4)психофізіологічних функцій

Складові структури діяльності:мотив,предмет,мета,дії,операції,потреба

 Мотив-спонкання до діяльності людини. В якості мотиву виступає конкретна потреба,яка задовільняється в ході діяльності.

Предметом діяльності назив. те,з чим діяльність має справу(якщо пізнавальна-знання,якщо трудова-матеріальні продукти)

Мета- це те, чого саме людина прагне досягти своєю діяльністю або уникнути. Оскільки людина діє свідомо, вона, починаючи діяти, ставить перед собою мету (ідеальний образ бажаного майбутнього).

Дія-процес спрямований на реалізацію мети.

Операції-спосіб здійснення дії

Потреба-необхідність організму у тому,що задовольнить його нормальне функціонування

У структурі діяльності необхідно насамперед розрізняти суб'єкт і об'єкт діяльності. Суб'єкт - той, хто здійснює діяльність, об'єкт - це те, на що вона спрямована. Наприклад, хлібороб (суб'єкт діяльності) впливає на землю і вирощувані на ній культури (об'єкт діяльності). Для бригади будівельників як суб'єкта споруджуваний будинок - об'єкт.

Отже, суб'єктом діяльності може бути людина, група людей, організація, державний орган. Об'єктом можуть бути природні матеріали, різні предмети, сфери чи галузі життя людей. Діяльність суб'єкта може бути спрямована також на іншу людину. Наприклад, тренер впливає на спортсмена (тренує його). Об'єктом діяльності артиста є публіка в залі (аудиторія). Нарешті, діяльність суб'єкта може бути звернена на самого себе (людина свідомо тренує своє тіло, загартовує його, виховує волю, займається самоосвітою тощо).

 

 

 


16.06.2015; 11:57
хиты: 460
рейтинг:0
Общественные науки
психология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь