пользователей: 28035
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Психологія

12.Основні форми прояву психіки та їх взаємозв'язок:психічні стани,процеси,властивості


Психіка людини - це її внутрішній духовний світ: потреби і інтереси, бажання і потяги, цілі, установки, оціночні судження, відносини, переживання, знання, вміння, навички поведінки і діяльності і т. п. Психіка людини складна й різноманітна за своїми проявами.
 Вирізняють три великі групи психічних явищ
Психічні процеси: Пізнавальні: пам’ять, мислення, увага. Емоційні (емоції, почуття);- Вольові (воля, вольові дії).

Психічні стани: інтерес, сумнів, переконаність тощо.
Психічні властивості: характер, темперамент, здібності.
 

Психічні процеси — це складні утворення, в яких беруть участь різні психофізіологічні функції та різні сторони свідомості. . Психічні процеси протікають з різною швидкістю та інтенсивністю залежно від особливості зовнішньої діяльності і станів особистості.. Психічні процеси забезпечують формування знань і первинну регуляцію поведінки й діяльності.

Під психічним станом слід розуміти стійкий рівень психічної діяльності, що виявляється підвищеною чи зниженою активністю особистості. Кожна розумна людина щодня відчуває різні психічні стани. При одному психічному стані розумова чи фізична робота протікає легко і продуктивно, за іншого — важко й неефективно. Психічні стани мають рефлекторну природу: вони виникають під впливом обстановки,фізіологічних чинників, ходу роботи, часу й словесного впливу.

Психічні властивості – сталі психічні утворення людини, що утворюються в процесі життєдіяльності, виховання, самовиховання.
Тісний взаємозв’язок і зваємозалежність психічних процесів, станів і властивостей людини обумовлюють єдність усіх її якостей.
Найбільш вивченими на сьогодні є:
-        загальні психічні стани: наприклад, увага, що виявляється на рівні активної зосередженості або неуважності;
-        емоційні стани або настрої.


 

 

 

 


16.06.2015; 11:57
хиты: 869
рейтинг:0
Общественные науки
психология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь