пользователей: 28035
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Психологія

7.Спостереження як метод психологічного дослідження,його види.Вимоги та сфера застосування

Психологія-це наука про закономірності виникнення,розвитку та прояви психіки і свідомості людини.Особливість психолог.полягає в її унікальності,практичних навиках,оскільки пізнаючи себе людина може себе змінити,начитись керувати навчальними процесами,функціями.
Метод-шлях пізнання,спосіб за допомогою якого пізнають предмет науки(Рубінштейн)
Спостреження відноситься до емпіричних методів дослідження(при зборі фактичних даних)

Трофімов поділяє методи на 2 групи:

Спостереження-цілеспрямоване за попередньо спланованим планом фіксування досліджуваних явищ з метою їх аналізу.Виступає у 2-х формах:-самоспостереження(інтроспекція);-обєктивне спостереження.

Самоспостереження-засіб вивч.аналізу та синтезу власних вчинків,порівняння своїх думок з думками інших.Характеризується великою мірою суб’єктивності. Для кожної людини самоспостереження є необхідним елементом самопізнання і самовиховання. Не можна вдосконалювати себе, не вивчаючи свій внутрішній світ. Саме це примушує людину змінюватися. Результати самоспостереження можна фіксувати у різних документах: листах, автобіографіях, анкетах тощо. Проте цьому методу, найбільш доступному на перший погляд, притаманний цілий ряд недоліків. Спостерігаючи за самим собою дуже важко бути об'єктивним. Важко переключати увагу з того, що ми робимо, на те, як це відбувається. Окрім того, в психіці людини існують підсвідомі та неусвідомлені переживання, про які людина може взагалі не здогадуватися.

Види:


16.06.2015; 10:48
хиты: 141
рейтинг:+1
Общественные науки
психология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь