пользователей: 28060
предметов: 12024
вопросов: 223915
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Психологія

5.Структура сучасної психології.Характеристика її галузей.


Психологія-це наука про закономірності виникнення,розвитку та прояви психіки і свідомості людини.Особливість психолог.полягає в її унікальності,практичних навиках,оскільки пізнаючи себе людина може себе змінити,начитись керувати навчальними процесами,функціями.

Трофімов виділяє 3 групи галузей:

-теоретичну

-науково-прикладну

-практичну

До теоретичних належать:

1)Загальна психологія-вивч.суть та загальні закономірності виникнення, функціонування, розвитку психіки.

2)Експереметальна-займається розробкою нових методів психічних досліджень

3)Генетична психологія - вивчає, як відбувається психічний розвиток людини з перших днів життя до смерті.
4)Соціальна психологія — вивчає закономірності поведінки і діяльності людей, обумовлені фактом їх включення в соціальні групи, а також психологічні характеристики цих груп, та інші.

5)Порівняльна-предетом дослідження є особливості психіки тварин у порівнянні з людиною

6)Диференціальна-досліджує індивідуальні психічні особливості психіки з урахуванням вікового рівня розвитку

7)Психофізіологія-вивч.фізіологічні механізми діяльності мозку,вищої нервової системи,які лежать в основі функціонування психіки

8)Особиста-вивч.психічні властивості людини як цілісне утворення,що має відповідну структуру пов’язану з соціальним середовищем

До науково-прикладних:
а) За видом діяльності та поведінки людини:

1.Психологія праці-дослідження трудової діяль-ті

2.Авіаційна-дослідж.псих.особливості людини в умовах польоту

3.Космічна-вивч.функціонув.психіки в невагомості
б) За психологічними питаннями розвитку людини у науково-прикладній психології можна виділити такі напрями:

1.Вікова психологія-дослідж.психічний розвиток особистості на різних вікових етапах.

2.Педагогічна психологія — галузь психології, що вивчає психологічні проблеми навчання і виховання.
в)3а відношенням до нормальної або хворої психіки виділяються такі дисципліни:

1.Психологія здоров я - наука про психологічні основи здорового способу життя, збереження та поліпшення здоров'я людини;

2.Медична психологія, що вивчає психологічні аспекти діяльності лікаря та хворого

3.Психотерапія-вивч.використання засобів психологічного впливу для лікування хворих

Практична психологія функціонує і розвивається як система спеціальних психологічних служб, спрямованих на надання безпосередньої допомоги людям у вирішенні їхніх психологічних проблем. Головна мета практичної психології - створити сприятливі соціальні та психологічні умови для діяльності людини в усіх сферах життя - від сімейних стосунків до управління державою, надати людству допомогу у розвитку та захисті її психічного здоров'я.

 

 

 


16.06.2015; 10:48
хиты: 175
рейтинг:0
Общественные науки
психология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь