пользователей: 28224
предметов: 12113
вопросов: 227781
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» история

история

1 1 Теоретико-методологічні аспекти курсу « І У К »
2 2 Українська культура як історичний феномен: загальна характеристика.
3 3. Предмет і завдання курсу “Історія української культури”.
4 4. Культурно-еволюційні процеси на території України в доісторичні часи.
5 5. Язичництво : питання його розквіту та занепаду в українській традиційній культурі
6 6. Матеріальні і духовні цінності населення Київської Русі
7 7. «Слово про закон i благодать» Митрополита Иллариона.
8 7. Культурне життя Русі-України в ХII-XVI ст..
9 8. «Повисть минулих лит» - найвизначниша памъятка…
10 8. Українське культурно-національне відродження другої половини XVI — першої половини XVII ст.
11 10. Вплив Византии на формування архетипив укра культури
12 11. Роль братств та братських шкил в укр культурi.
13 12. Реформація та Контрреформація в Європі та їхній вплив на культуру українства
14 9. Козацьке бароко як самобутнє культурне явище українців.
15 10. Українська культура середини-другої половини XVIII ст..
16 11. Початок модерного культурно-національне відродження на Україні.
17 12. Українські романтики кінця ХVІІІ — першої половини ХІХ ст.
18 13. Укр культ.-нац. Видродження 16-17 ст Освіта і культура
19 14. Пересопницьке Евангелие та Острозька Библия
20 15. Життя на Великому Кордони: козацький побут.
21 16. Військове мистецтво козаків.Козацький мia в українській культурі
22 17. Козацьке барокко…
23 18. Вплив української культури ранньомодерного часу на розвиток культурних процесів у Росії: Стефан Яворський, Феофан Прокопович.
24 19.Украинська культура середини - другои половини 18 ст.
25 20. Троїцький собор у Новомосковську
26 21. Початки модерного нац-культ видродженнч Укр.
27 22. украинськи романтики кинця 18 - першои половини 19 ст
28 23. козацький миф в украинськiй литератури
29 24.Українська культура ХІХ ст. між західництвом і слов»янофільством
30 25. Історичні умови еволюції української культури в епоху модерності.
31 26. самобутнисть подружних …
32 27. Исторични умови еволюции укр культ в епоху модерности
33 28. Українська культура другої половини XIX - початку XX ст.
34 29. Модерн и формування интеллектуального середовища в укр.. История университетив.
35 30. Кобзарство.
36 31. модерн в укр архитектурита живописи. Городецький
37 32. Модерна українська література. І. Франко. Неоромантики. Український літературний експресіонізм.
38 33. Мистецькі спілки 1920-1930-х років в Україні та їхній вплив на розвиток українського мистецтва.
39 34. Українці в умовах становлення та розвитку радянськоъ культури. Проблема ідентичності.
40 35. политика русификации
41 36. Бильшовизация.
42 47. Література і театр в умовах радянського мистецького життя.
43 38. Мистецькі спілки 1920-1930-х років в Україні та їхній вплив на розвиток українського мистецтва.
44 39. Етика і естетика радянського тоталітаризму .
45 40. Наука та освіта, преса і радіо, театр і кіно, образотворче мистецтво під час Другої світової війни
46 41. Національна складова трансформації української культури на радянський манер.
47 43. Історія радянської повсякденності : звичаї,манери,побут.
48 44.Истор. укр. Церкви
49 45. Українська культура в роки кризи радянської системи та політики перебудови.
50 48. Українці на зламі культурних епох ( ХХ-ХХІ ст..)Постмодерн і українство.
51 49. Українське суспільство і проблема співіснування субкультур на сучасному етапі.
52 50. Українська культура в умовах глобалізаційних викликів та перспективи її подальшої трансформації.
53 51. Володимир Мономах та його Повчання
54 53. Перші слов'янські друкарны.Франциско Скорина. Іван Федоров.
55 54. Свит Ивана Вишенського.
56 55. Великий Петро могила.
57 56. Меценатська дияльнист Ивана Мазепи.
58 57.Григорій Сковорода (1722-1794) — видатний український мислитель, філософ, гуманіст,просвітитель,
59 58. Микола Гоголь
60 59. Іван Котляревський і початки “українського відродження”.
61 60. Феномен Шевченка
62 61. Перший професійний історик України Микола Костомаров та його культурна діяльність.
63 62. Пантелеймон Олександрович Куліш
64 Михайло Петрович Драгоманов
65 64. Драматургия и театр. Мист. Корифеи
66 65. Феномен Ивана Франка.
67 66. Художня творчість М.Пимоненка, С.Васильківського, М.Самокиша, І. Їжакевича, І.Труша.
68 67. Крушельницька Соломія Амвросіївна (1872-1952), українська оперна співачка
69 68. .(М.С.Грушевський)
70 69.Памятники
71 70. ОЛЕКСАНДРДОВЖЕНКО (1894-1956)
72 71. Творчість О. Мурашка, М. Бурачека в контексті української та Європейської культури.
73 72. Творчість українських митців - зачінателів нових течій у світовому містецтві (О. Архипенко, К. Малевич, О. Богомазов, В. Пальмов, М. Бойчук).
74 73. Володимир Івасюк
75 74. Г. Нарбут и йо мистецька школа.
76 75.Лина Костенко биография
15.06.2015; 21:53
хиты: 3901
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
история культуры
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь