пользователей: 28045
предметов: 12017
вопросов: 223690
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» история

история

1 Ментальність
2 історія укр культури
3 джерела вивчення історії укр культури
4 ремесла та промисли
5 ментальність
6 особливості традиційного укр житла. споруди та селянський двір
7 traditional ukrainian clothes - functions
8 Острозький Кнстянтин
9 Могила Петро
10 Смотрицький Мелетій
11 Ведель Артемій
12 Березовський Максим
13 Бортнянський Дмитро
14 Куліш Пантелеймон
15 Шевченко Тарас
16 Вернадський Володимир
17 Гулак-Артемовський Петро
18 Квітка-Основ’яненко Григорій
19 Максимович Михайло
20 Остроградський Михайло
21 Каразін Василь
22 Чубинський Павло
23 Грінченко Борис
24 Нечуй-Левицький Іван
25 Приймаченко Марія
26 Родина Тобілевичів
27 Заньковецька Марія
28 Гулак-Артемовський Семен
29 Курбас Лесь
30 Леонтович Микола
31 Крушельницька Соломія
32 Костенко Ліна
33 Хвильовий Микола
34 Андрухович Юрій
35 Бойчук Михайло
36 Довженко Олександр
37 Патон Борис
38 Сліпий Йосип
39 Параджанов Сергій
40 Архипенко Олександр
41 Білокур Катерини
42 Ступка Богдан
43 Основні та допоміжні види господарської діяльності українців
44 Розвиток ремесел та промислов
45 Класифікація традиційного українського одягу та його основні функції.
46 Доповнення костюма: пояси, убір голови, взуття, прикраси.
47 історії української кухні
48 Традиції народного харчування
49 Традиції української гостинності
50 Міфологічні уявлення та вірування українського народу
51 Календарно-побутові звичаї
52 Інститут сім¢ї та родинна обрядовість
53 Розвиток усної народної творчості на українських землях в добу київської русі
54 Українська література доби незалежності
55 .Первісна культура та релігійні вірування на території сучасної України. Мізинська стоянка, Кам’яна Могила.
56 Розвиток трипільської культури. Вікентій Хвойка. Пам’ятки трипільської культури на території Черкащини.
57 .Культура кіммерійців, скіфів, сарматів, античних міст-держав Північного Причорномор'я на території сучасної України.
58 Особливості духовного життя матеріальної культури та способу життя стародавніх слов’ян. Збруцький ідол як пам’ятка язичницької культури.
59 Розвиток мови, писемності, освіти й наукових знань в Київській Русі. Школи на Русі.
60 Розвиток архітектури, скульптури та живопису доби Київської Русі(фрески, мозаїки, іконопис)
61 Хрещення Русі і подальший вплив на культуру
62 Розвиток Друкарства на українських землях
63 Особливості культурного розвитку Галицько-Волинського князівства. Галицько-Волинський літопис
64 Роль козацтва у розвитку української культури
65 Народні думи і пісні 15-18 ст. Їх тематика та особливості. Бандуристи, лірники
66 Братські школи , їх роль в культурі
67 Острозький колегіум та Києво-Могилянська академія. Їх місце в культурі
68 Полемічна література: причини виникнення та видатні представники
69 Музична культура і театральне мистецтво України епохи Ренесансу.
70 Архітектура, містобудування образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво епохи Ренесансу.
71 Поліетнічний та поліконфесійний склад населення сучасної України.
72 .Українська національна культура як самобутній соціокультурний феномен, її характерні риси та ознаки. Історична пам'ять як чинник формування національної свідомості.
73 Особливості української барокової архітектури та скульптури.
74 Просвітництво, розвиток суспільно-політичної і філософської думки в Україні. Г.Сковорода.
75 Українське бароко в літературі та образотворчому мистецтві. Літописи Самовидця, Г. Граб'янки і С. Величка.
76 Музична культура України XVIIІ ст.
77 Розвиток науки і освіти в Україні ХІХ ст.
78 Процес становлення національної самосвідомості у ХІХ - початок ХХ ст. на українських землях
79 .Культура України в період розвитку капіталізму і посилення національно-колоніального гніту (ХІХ ст.). Валуєвський циркуляр. Емський указ.
80 Розвиток української літератури в XIX ст.: основні напрямки, теми та представники.
81 Розвиток муз культури в Україні ХІХ ст. М.В.Лисенко. Музичний фольклор кобзарі, бандуристів, лірників.
82 Українська драматургія та розвиток театрального мистецтва у ХІХ ст. Аматорський і професійний театр.
83 Розвиток образотворчого мистецтва на території сучасної України в XIXст. Діяльність мистецьких об'єднань. Фольклор та декоративно-ужиткове мистецтво ХІХ ст.
84 .Розвиток архітектури на території сучасної України у ХІХ ст.
85 Роль музеїв у збереженні культурних надбань і пробудженні національної самосвідомості.
86 Українська культура на зламі століть. Модернізм в культурі межі ХІХ-ХХ ст.
87 Здобутки української культури у період її національно-культурного відродження (1917-1933 рр.).
88 "Розстріляне відродження" в 20-30-х роках ХХ ст. та його трагічні наслідки для української культури.
89 Система освіти в УРСР: досягнення та проблеми.
90 .Живопис, скульптура та архітектура в УРСР. Соцреалізм.
91 Український театр та кіномистецтво радянської доби: досягнення та проблеми.
92 .Розвиток науки в УРСР.
93 .Релігійна політика в УРСР.
94 Розвиток літератури в УРСР. «Шістдесятники» та їхній внесок у розвиток культури.
95 Пам’ятки садово-паркової культури на території України.
96 .Розвиток музичного мистецтва, театру та кіно сучасної України.
97 Розвиток української літератури доби незалежності: проблеми і перспективи.
98 Основні тенденції розвитку науки в незалежній Україні.
99 .Сучасний стан української архітектури, скульптури, живопису.
100 Освітній процес в незалежній Україні: проблеми та перспективи.
101 Роль Черкащини в розвитку української культури (видатні діячі культури, пам’ятки духовної та матеріальної культури).
102 Культура та релігія національних меншин в сучасній Україні.
103 Творчість діячів української культури в еміграції.
104 Місце та роль жінки в розвитку української культури.
105 Українські підприємці-меценати, їх внесок у розвиток української культури.
106 Внесок української культури в загальносвітову культурну скарбницю.
107 Університети як науково-культурні центри в Україні.
108 Університети як науково-культурні центри в Україні.
30.06.2015; 19:30
хиты: 4076
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
история культуры
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь