пользователей: 28034
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


іул 2016

1 1. Періодизація життя і творчості Т. Шевченка.
2 2.Проаналізуйте особливості розвитку укр. літ. 40-х рр. ХІХ століття.
3 3) Літературний процес пошевченківського періоду
4 4. Витоки образного світу Т. Шевченка.
5 5. Балада як літературний жанр. Балада в українській літературі дошевченківського періоду.
6 6. „Причинна" Т. Шевченка і балада „Молодиця" Л. Боровиковського: спроба порівняльного аналізу. Художньо-естетичний зміст.
7 7,
8 8. Продовження розробки мотивів розлуки і смерті дівчини в баладі „Тополя”.
9 9. Балада „Утоплена”: сюжет, спільні мотиви з оповіданням М. Гоголя „Майська ніч, або утоплена”
10 10. Сюжет, композиція соціально-побутової поеми „Катерина”. Характеротворення образів. Оцінка героїні І. Франком.
11 11. Материнський подвиг вдови в романтичній фольклорно-пісенній поемі «Сова».
12 12. «Наймичка» - етапний твір у розвитку Шевченкового психологічного реалізму.
13 13. Сила образу безіменної матері-страдниці з поеми „Неофіти”.
14 14. Сюжет і композиція біблійно-філософської поеми „Марія”. Порівняльний аналіз Шевченкового твору з відповідною частиною Біблії, де йдеться про народження і місію Ісуса Христа.
15 15. Романтична концепція митця у творах Т. Шевченка „Думи мої, думи мої”, „Перебендя”, „До Основ'яненка”, їх жанрова своєрідність.
16 16. Рання історична морфологізація як вираження національної туги за героїчним минулим (поеми „Тарасова ніч”, „Іван Підкова”, „Гамалія”)
17 17. Джерела, сюжет і композиція романтичної героїко-історичної поеми „Гайдамаки”.
18 18. Загальна х-ка життя і діяльності Т. Шевченка періоду „3-х літ”. Збірка „Три літа” як ідейно-тематичний цикл. Нові риси в ліриці періоду „3 літ” у порівнянні з попередньою лірикою.
19 19. Ідейно-художній аналіз ліричних творів на історичні теми: структура, символіка образів, тропи. Вияв у поезії „Розрита могила” протесту проти соц. і нац. гноблення. Оцінка Б. Хмельницького.
20 20. Поезія ,,Чигрине, Чигрине…’’ як зразок громадянської лірики: жанр, композиція твору, розгортання сюжету, особливості віршування.
21 21. Виступ Т. Шевченка проти фальсифікації минулого України в поезії „Холодний яр”.
22 22. Болючі пошуки істини у „Псалмах Давидових”. Мотиви „богоборства Ізраїлевого типу” у Псалмі 43.
23 23. Поема „Кавказ”: викриття колонізаторської сутності російського імперіалізму. Композиція поеми, образи, іронія і сарказм, особливості поетики.
24 24. Поема ,,Єретик’’ як вияв Шевченкового протестантизму.
25 25. Протистояння добротворчого начала метафізичному, світовому злу (,,Неофіти’’).
26 26. Творчість періоду ,,трьох літ’’.
27 27. Виразність авторської позиції в період заслання.
28 28. Послання «І мертвим, і живим...»: сатиричні засоби творення образів, поетика.
29 29. Структура поеми ,,Сон’’, панорамне та сатиричне моделювання дійсності, елементи романтичної фантастики, поетика. І. Франко про поему.
30 30. Мотив сирітства і самотності у творчості Т. Шевченка.
31 31. Обгрунтуйте біографічний характер окремих творів Т.Шевченка.
32 32. Викриття царів і панів у поемі. Ставлення Шевченка до Катерини ІІ і Петра І.
33 33. Марко Вовчок — продовжувачка традицій Т. Г. Шевченка в прозі.
34 34. Джерела, проблематика та художній конфлікт „Народних оповідань”. Жанрова своєрідність, форма викладу, особливості мови.
35 35. Антикріпосницьке спрямування оповідань ,,Козачка’’, ,,Горпина’’, ,,Ледашиця’’, ,,Два сини’’.
36 36. ,,Народні оповідання’’ в оцінці демократичної критики.
37 37. Місце ,,Народних оповідань’’ в історії літератури.
38 38. Історія написання і видання роману П. Куліша ,,Чорна рада’’.
39 39)Проблематика твору, система образів у «Чорній раді» Куліша.
40 40. . Вплив суперечностей у поглядах П. Куліша на характер зображення станів укр. с-ва XVII ст., та їх ролі в істор. розвитку України.
41 41. Місце роману «Чорна рада» в спадщині письменника і в літ. процесі.
42 42. Іван Франко про поезію пошевченківської доби.
43 43. Жанрово-стильовий діапазон Руданського-лірика. Філософські та суспільно-громадські медитації («Моя смерть», «Наука», «Гей, бики!»), вірш - автопортрет («Студент»), вірш-оповідання («Над колискою»), історична медитація («Над могилою»), переспів 136-го Давидового псалму. Романсова лірика («Ти не моя», «Мене забудь», «Повій, вітре, на Вкраїну» «Голе, голе моє поле» та ін.). Філософська поема «Лірникові думи» та «Цар Соловей». Історичні поеми-хроніки («Мазепа, гетьман український», «Іван Скоропада», «Павло Полуботок» та ін.).
44 44. Поезія П. Куліша. Провідна тема збірки «Досвітки. Думи і поеми». Центральні мотиви збірки. Нові мотиви та жанрово-стильове розмаїття збірки «Хуторна поезія». Тематичний і жанровий спектри збірки « Дзвін».
45 45. Поезія Ю. Федьковича. Збірка 1862 р.: цикл «Думи і співанки» і «Балади та оповідання». Провідні мотиви збірки. Жанрова система поезії Ю.Федьковича.
46 46. Розробка художньої концепції пристрасті-кохання у новелістиці Ю.Федьковича («Люба-згуба», «Серце не навчити»). Моральний ідеал письменника («Сафат Зінич», «Тальянка»). Тематика жовнірського життя у творчості («Три як рідні брати», «Штефан Славич»).
47 47. Жанрова своєрідність оповідань Олекси Стороженка («Закоханий чорт», «Матусине благословення», «Вуси», «Голка» та ці.);
48 48. Романтична повість Олекси Стороженка «Марко Проклятий» як поєднання національної фольклорної традиції та традицій західно-європейського готичного роману.
49 49. Соціально-психологічний роман А. Свидницького «Люборацькі»: проблематика, система образів, композиція твору, місце в літературному процесі. Розвиток жанру роману в українській прозі 40-60-х років.
50 50. Основна характеристика таких понять
14.06.2016; 14:27
хиты: 2143
рейтинг:0
Гуманитарные науки
литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь