пользователей: 27952
предметов: 11960
вопросов: 222119
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


історія

1 Формування і розвиток первіснообщинного ладу на території України.
2 Кіммерійці, скіфи та сармати на території України.
3 Античні міста-держави Північного Причорномор’я.
4 Зародження класів і держави на Русі. Норманська теорія походження Київської Русі.
5 Київська Русь в Х ст.
6 Київська Русь в ХІ - на початку ХІІ ст
7 Культура Київської Русі.
8 Причини роздробленості Русі. Утворення князівств.
9 Утворення Галицького князівства та його розвиток.
10 Утворення Галицько-Волинського князівства та його політичний розвиток в ХІІІ - І пол. ХІУ ст..
11 11.Боротьба Русі проти монголо-татар. завойовників
12 12. Захоплення українських земель інозем. поневолювачами в 14 ст. Кревська унія.
13 13. Виникнення українського козацтва та ЗС
14 14. Люблінська унія та її наслідки
15 15. Боротьба коз. проти татар.-тур. агресії у 2 пол. 16 - поч. 17 ст.
16 16. Козацько-селянські повстання в Україні кін. 16 - 30-ті рр. 17 ст.
17 17. Брестська церковна унія та її наслідки
18 18. Причини, характер і рушійні сили визвольної війни укр.. народу середини 17 ст.
19 19. Розгром польсько-шляхетських військ вснеою-восени 1648
20 20. Утворення Укр. державності в період визвольної війни. Внутрішня і зовнішня політика Б.Х.
21 21.Збаразько-зборівська кампанія
22 22. Берестецька битва. Білоцерківське перемир’я.
23 23. Переговори України з Росією в ході визвольної війни.Переяславська Рада
24 24.Розвиток Української національної революції в 1654-1657рр. Віленське перемир’я.
25 25.Становище України після визвольної війни.Політика І.Виговського.Гадяцький договір.
26 26. Боротьба козацько-старшинських угрупувань за владу ХVІІ ст.
27 27. Боротьба проти Туреччини і Кримського ханства в 50-70-х рр. ХVІІ ст. в Україні.
28 28.Соціально-економічне і суспільно-політичне становище Лівобережної України в 2 пол.ХVІІ ст
29 29. Андрусівське перемир я та гетьманування Дорошенка
30 30.Обмеження автономії російським царизмом за Переяславськими(1659), Московськими(1665), Глухівськими (1667),Коломацькими(1687) статтями
31 31. Становище правобережних та західноукраїнських земель у 2-ій пол. 17 ст.
32 Культура України 16-17ст.
33 33. Україна в Північній війні. Полтавська битва.
34 34. Доля ЗС під час Полт. битви та після неї. Кость Гордієнко. Олешківська Січ.
35 35. Соц-економ відносини на Правобережжі та Слобожанщині у 1-ій пол. 18ст
36 Лівобережна Україна в період правління гетьманів Скоропадського, Павла Полуботка, Данила Апостола та Кирила Розумовського.
37 37. Заснування Нової Січі та її адміністративний та військовий устрій
38 38. Правобережжя і Зх- укр..землі у 1-ій пол. 18 ст.
39 39. Антифеодальна боротьба на Правобережній Україні в першій пол.18 ст.
40 40. Посилення опришківського руху в Галичині у першій пол. 18ст.Олекса Довбуш
41 41.Ліквідація Гетьманщини як результат посилення колоніальної політики царизму в Україні
42 42.Селянські повстання в Лівобережній і Слобідській Україні в другій половині 18 ст.
43 43.Піднесення гайдамацького руху в 60- х рр.. 18 ст. Коліївщина.
44 44.Запорізька Січ в 60 -70 рр. 18 ст. та її ліквідація царизмом.
45 45.Культура України у 18 ст.
46 46.Політичне становище укр. земель в Російській імперії в 1 половині 19 ст.
47 47.Економічне становище Наддніпрянської України в 1 половині 19 ст.
48 48.Селянські рухи та виступи робітників в Україні 1 пол. 19ст.Устим Кармелюк
49 49.Діяльність декабристів в Україні.
50 50.Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства. Т.Шевченко
51 51.Західноукраїнські землі в складі Австрійської монархії в І пол. ХІХ ст..
52 52.Західноукраїнські землі під час революції 1848-1849 рр.
53 53.Розвиток культури в пер.пол.19 ст.
54 54.Скасування кріпосного права в Україні. Реформи 60-70 рр.ХІХ ст. та їх значення.
55 55.Посилення національного гніту в Україні ІІ пол.. ХІХст. Валуєвський циркуляр та Емський указ.
56 56. західноукраїнські землі в складі австро угорщини в другій половині 19 ст.
57 57.Розвиток капіталізму в промисловості і сільському господарстві 2 пол. 19ст.
58 58.Національно-визвольний рух в Україні в ІІ пол..ХІХ ст.
59 59.Народницький рух в Україні в 2 пол.ХІХ ст..
60 60. Культура України 2 пол. ХІХ ст.
61 61. Політичне становище українських земель наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.
62 62. Економічне становище України на початку ХХ ст.
63 63. Революційні події 1905-1907 рр. в Україні.
64 64. Україна в 1907 - 1914 рр. Столипінська аграрна реформа в Україні.
65 65. Україна в роки Першої світової війни.
66 66. Події Лютневої революції в Україні.
67 67. Виникнення та конституювання Української Центральної Ради.
68 68. Перший та другий Універсали Центральної Ради. Відносини Центральної Ради з Тимчасовим Урядом.
69 69. Проголошення Української Народної Республіки. ІІІ, ІV Універсали Центральної Ради.
70 70. Перший Всеукраїнський з’їзд Рад. Війна Радянської Росії проти УНР.
71 71. Гетьманський переворот в Україні 1918р.Внутрішня і зовнішня політика П.Скоропадського
72 72.Західноукраїнські землі в 1918-1919рр.Проголошення ЗУНР,її внутр. і зовн політика
73 73.Створення Директорії. Її внутрішня і зовнішня політика. Злука ЗУНР і УНР
74 74.Воєнна інтервенція в Україну буржуазно-поміщицької Польщі та її крах
75 75.Україна в період НЕПу
76 76.Суспільно-політичне життя УРСР у 20-30-х рр.;формування командно-адміністративного апарату
77 77.Індустріалізація в Україні: уроки та досвід
78 78.Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні: репресії та політичні процеси 30-х років
79 79.Насильницька колективізація в Україні. Голодомор 1932-1933рр. та його наслідки
80 80.Здійснення культурної революції в Україні.Політика українізації
81 81. Західноукраїнські землі у міжвоєнний період. Вступ радянських військ в Західну Україну.
82 82. Оборонні бої в Україні влітку і восени 1941 р. Причини невдач Червоної Армії.
83 83. Німецько-фашистський окупаційний режим в Україні. Народна боротьба на окупованій території.
84 84. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях в роки Другої світової війни. Дії ОУН-УПА.
85 85. Звільнення Лівобережної України та Донбасу від фашистських окупантів. Битва за Дніпро. Визволення Києва.
86 86. Звільнення Правобережної та Західної України від фашистських загарбників.
87 87. Україна у відбудовний період (1945- І половина 50х рр.)
88 88. Соціально-економічні процеси в Україні в ІІ пол 50-х - середині 60-х рр.
89 89. Суспільно-політичне життя в Україні в ІІ пол 50-х - І половині 60-х рр.
90 90. Економічне та суспільно-політичне становище України в ІІ пол. 60-х - середині 80-х рр. Дисидентський рух.
91 Україна в умовах перебудови. Декларація про держ. сувернітет.
92 Проголошення і розбудова укр. незалежної держави. Конституція України (КУ)
93 93. Україна в міжнародних відносинах на сучасному етапі
94 94. Сучасні проблеми соц.-економ. розвитку України та шляхи їх розв язання
95 95. Суспільно-політ. становище України на сучасному етапі
96 96. Розвиток культури України на сучасному етапі
20.07.2015; 18:52
хиты: 5713
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь