пользователей: 28056
предметов: 12023
вопросов: 223880
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


86. Духовна сфера суспільного життя та зростання її впливу на інші сфери

Духовне життя суспільства - це духовне життя людей, яке цілеспрямовано організується суспільством. Духовна сфера має певну структуру та включає такі компоненти: духовне виробництво, духовні потреби, духовне споживання, духовні цінності, суб'єкти духовного життя і соціальні інститути, що забезпечують його протікання. До неї відносять весь світ ідеального:сукупність різних знань, ідей, ідеали, принципи, типи світогляду, твори мистецтва, освіту, виховання, заклади (музеї, театри, галереї та інші організації, інститути і інституції) тощо.

Слід зазначити, що в суспільному житті всі елементи духовної сфери тісно пов'язані, взаємодіють один з одним. Так, тривалий час розвиток церкви роблять сильний вплив на мистецтво, науку; сьогодні особливо очевидна зв'язок науки і освіти, ідеології та науки. По суті, кожен з виділених елементів в певній мірі впливає на всі інші.

Чим вищий розвиток духовної сфери, тим вищий розвиток інших сфер людського життя. Коли в інших сферах неможливо побачити примноження,то у духовній сфері можливо( знання, добро) Примноження-це особливість духовної сфери.

 З розвитком суспільства ситуація з виділенням головного елемента духовної сфери змінюється. Зростають роль і значення наукових почав, можна припустити, що саме наука стане її провідним елементом, зрозуміло, не пригнічуючи інші елементи. 

ВИСНОВОК : Зі всіх сфер суспільного життя найскладнішою, але водночас і найважливішою для існування соціальних явищ і процесів виявляється духовне життя суспільства, оскільки саме тут виробляються, закріпляються, вдосконалюються та передаються від покоління до покоління ті предметні, смислові та ціннісні орієнтири, які необхідні і для життя суспільства, і для життя окремої людини. Чим вищий розвиток духовної сфери, тим вищий розвиток інших сфер людського життя. Коли в інших сферах неможливо побачити примноження,то у духовній сфері можливо( знання, добро) Примноження-це особливість духовної сфери.


05.06.2016; 12:40
хиты: 181
рейтинг:0
Гуманитарные науки
философия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь