пользователей: 26720
предметов: 11627
вопросов: 212179
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


84. Поняття влади, політики, держави, права.

Влада — явище соціальне. Соціальна влада присутня (хоча й у прихованій формі) скрізь, де є усталені об'єднання людей: у сім'ї, виробничих колективах, державі, тобто там, де є реальні можливості і спроможність впливати на поведінку людей за допомогою яких-небудь засобів. Влада — завжди двостороння взаємодія суб'єкта і об'єкта. Влада ніколи не є відносинами лише однієї особи (або органа), якщо не мати на увазі владу людини над собою (але це вже психологічний, а не соціальний феномен). Влада означає відносини залежності між людьми: з одного боку, нав'язування волі когось іншого, з іншого — підкорення їй. Інакше — це владовідносини між суб'єктом і об'єктом.

Політика (від грец. «державна діяльність») — у філософському контексті — сфера діяльності, пов’язана з розподілом і реалізацією влади всередині держави і між державами.
Політика – прагнення до участі у владі або до виявлення впливу на розподіл влади між державами, або всередині держави між групами людей, наділених владою. (за М. Вебером)

Держава - це територіальна організація політичної влади, що існує на певній соціальній базі,  виступає як офіційний представник усього суспільства і забезпечує за допомогою спеціального апарату реалізацію своєї політики. 

 Право – це система норм ( це правил поведінки) і принципів, встановлених або визнаних державою як регулятори суспільних відносин, які формально закріплюють міру свободи, рівності та справедливості відповідно до суспільних, групових та індивідуальних інтересів (волі) населення країни, забезпечуються всіма заходами легального державного впливу аж до примусу.

або ПРАВО слід розуміти як засновану на уявленні про справедливість, міру свободи і рівності, що відображає потреби суспільного розвитку,
яка у своїй основі склалася в процесі повторюваних суспільних відносин і визнається та охороняється державою.


05.06.2016; 12:40
хиты: 86
рейтинг:0
Гуманитарные науки
философия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2017. All Rights Reserved. помощь