пользователей: 28040
предметов: 12010
вопросов: 223531
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


73.Поняття праці, виробництва, економіки і власності.

Праця – це доцільна позитивна  продуктивна свідома діяльність людей по перетворенню речей, природи і самої людини з метою задоволення своїх зростаючих потреб і забезпечення умов існування.

Праця виступає умовою розвитку самої людини.

Праця поділяється за кількома підходами:

  • Конкретна (безпосередній процес виконання певних операцій) \ абстрактна (усереднена за суспільно-необхідним робочим часом по виготовленню певної споживчої вартості при нормальних умовах)
  • Фізична \ розумова
  • Ручна \ машинна \ автоматизована

Праця виступає як засіб самоорганізації суспільства.

Виробни́цтво — процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.

Включає матеріальне виробництво, духовне та виробничі відносини

Складові елементи процесу виробництва : праця, предмети праці й засоби праці.

Предмети праці й засоби праці становлють засоби виробництва. Засоби виробництва і люди становлять продуктивні сили.

Економіка включає організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

Розуміння категорії "економіка" як мистецтва ведення домашнього господарства загалом побутує і нині. У широкому сучасному значенні це слово тлумачать як господарство країни або його частини (галузі, види виробництва). Поняття "економіка" багатоаспектне, з розвитком систем господарювання воно безперервно збагачувалося.

Власність – спосіб відносин між людьми з приводу майна.

Вла́сність — результат привласнення, тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.

Розрізняють власність приватну, комунальну і державну в залежності від того, чи речі (майно) належать приватній особі, громаді (спільноті) чи державі.

 


05.06.2016; 12:40
хиты: 123
рейтинг:0
Гуманитарные науки
философия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь