пользователей: 27935
предметов: 11943
вопросов: 221566
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


57.Свідомість і мова

Свідомість –це одна із найважливіших категорій філ.,що означає вищу,властиву лише людині форму відображення об’єктивної дійсності і представляє собою суб’єктивну реальність,сукупність певних психічних процесів,осмислення людиною світу і свого буття.

Мо́ва — система звукових і графічних знаків, що виникла на певному рівні розвитку людства, розвивається і має соціальне призначення. Мова — це найважливіший засіб спілкування і пізнання.

Виникнення свідомості як соціально-культурного явища безпосередньо пов'язане із зародженням мови, в якій формувались та відбивалися перші свідомі уявлення людей. Свідомості поза мовою не існує. За допомогою мови люди можуть "сигналізувати" один одному про призначення того чи іншого предмета або дії. Будучи засобом взаємного спілкування, обміну досвідом, мова об'єднує людей не тільки даного часу, а й різних поколінь. Тим самим відбувається історична спадкоємність епох, коли нові покоління людей соціальна успадковують здатності до спілкування тією чи іншою мовою. Крім того, мова є специфічним засобом зберігання та передавання інформації, а також управління поведінкою людини, пізнання об'єктивного світу і самосвідомості особи.

Мова також є найбільш адекватною формою опредметнення думки. Тут доречно сказати, що мова є не лише однією з можливих форм опредметнення свідомості, а й способом організації та виразу думки. Іншими словами, свідомість і мова нерозривно пов'язані між собою. думка людини завжди (навіть коли йдеться про невисловлені міркування) прагне вилитись у відповідний мовний еквівалент (хоча це ніколи не можна зробити остаточно).

Мова є прямим та найгнучкішим способом прояву свідомості. Вона виконує багато функцій, а саме:

1)позначає, називає предмет, явище чи дію, виділені людиною із тотальності сущого;2) є засобом мислення, засобом виразу предметного змісту знання; 3) об'єктивує ідеальну за своїм способом існування свідомість; 4)є засобом спілкування людей, обміну досвідом, переживаннями, почуттями; 5)берігає та передає інформацію для прийдешніх поколінь, тим самим сприяючи соціально-історичному розвитку; 6)є засобом управління як поведінкою людини, так і колективними діями.

Отже, свідомість і мова в філософії настільки переплетені один з одним, що відокремити їх просто неможливо. Більш того, багато медичних досліджень показали, що грамотна і зв’язна мова, яка укладається в рамки логіки і правильного словотворення є невід’ємною частиною свідомості здорової людини. Мова є не тільки специфічним засобом зберігання і передачі інформації, але і засобом управління людською поведінкою, оскільки вона також пов’язана з мімікою і жестами людини.


05.06.2016; 12:40
хиты: 116
рейтинг:0
Гуманитарные науки
философия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь