пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


вища математика

1 Розкрийте поняття первісної та невизначеного інтеграла
2 Невизначений інтеграл
3 Таблиця первісних (невизначених інтегралів)
4 Розкрийтегеометричний, механічний та економічнийзмістінтеграла
5 Економічний зміст визначеного інтеграла
6 Охарактеризувати правила інтегрування
7 Охарактеризувати метод заміни змінної у невизначеному інтегралі
8 Опишітьвластивостіневизначеногоінтеграла
9 Охарактеризуйте метод інтегрування частинами невизначеного інтеграла
10 Розкрийте сутність інтегрування найпростіших раціональних дробів
11 Наведітьприклади задач, щоприводять до поняттявизначеногоінтеграла
12 Методи обчислення визначеного інтеграла. Формула Ньютона-Лейбница
13 Охарактеризуйте методи наближених обчислень визначеного інтегралу
14 Опишіть способи застосування визначеного інтеграла для обчислення площ, об’ємів тіл обертання, довжин кривих
15 Застосування інтегрального числення в задачах економіки
16 Розкрийте поняття про диференціальне рівняння та його розв’язки
17 Класифікація диференціальних рівнянь першого порядку
18 Диференціальні рівняння першого порядку. Загальний розв’язок та загальний інтеграл диференціального рівняння першого порядку
19 Початкові умови. Частинний розв’язок та частинний інтеграл диференціального рівняння першого порядку
20 Охарактеризуйте диференціальнірівнянняпершого порядку з відокремлюванимизмінними
21 Охарактеризуйте однорідні диференціальні рівняння першого порядку
22 Застосування диференціальних рівнянь першого порядку у задачах економіки
23 Загальнийрозв’язоклінійногооднорідного та неоднорідногодиференціальногорівняння другого порядку
24 Охарактеризуйте ряди з додатними членами. Сформулюйте умову збіжності такого ряду, теореми порівняння рядів
25 Охарактеризуйте ознаки збіжності числових рядів
26 ​Ряди Тейлора та Маклорена. Розкладання елементарних функцій у ряди Тейлора та Маклорена
27 Застосування степеневих рядів до наближених обчислень
14.06.2015; 11:13
хиты: 1221
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь