пользователей: 27941
предметов: 11952
вопросов: 221940
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Українська мова

Розмежувати поняття

1) Мова – система звукових і графічних знаків, що виникла на певному рівні розвитку людства, розвивається і має соціальне призначення.

Рідна мова – мова, яку виробили рідні по крові покоління, саме цю мову людина вивчає найперше.

Українська мова – національна мова українців.

Національна мова – охоплює загальнонародну українську мову – як літературну, так і діалекти, професійні і соціальні жаргони, суто розмовну лексику.

Мова і суспільство – одна з центральних проблем сучасної лінгвістики, що умотивоване такими чинниками як: громадський характер виникнення, розвитку та функціонування мови.

Державна мова – мова національності, яка самовизначилась в давній державі.

Мовна політика -  сукупність ідеологічних постулатів і практичних дій, спрямованих на регулювання мовних відносин у країні або на розвиток мовної системи у певному напрямі.

Літературна мова та її ознаки  - вироблена форма загальнонародної мови, яка має певні норми в граматиці, лексиці, вимові тощо. Літературна мова характеризується такими найголовнішими ознаками:
•    унормованість;
•    стандартність;
•    наддіалектність;
•    поліфункціональність;
•    стилістична диференціація;
•    наявність усної і писемної форм вираження.

Лінгвоцид  -  це свідома, цілеспрямована політика нищення певної мови як головної ознаки етносу – нації чи народності.

Геноцид - цілеспрямовані дії з метою знищення повністю або частково окремих груп населення чи цілих народів за національнимиетнічнимирасовими або релігійними мотивами.

Етноцид – різновид етнонаціональної політики (політичної поведінки), спрямованої на знищення ідентичності й культури конкретного народу (етносу).

Генофонд – сукупність генів особин нації, здатних бути переданими при відтворенні нових поколінь.​


11.06.2015; 18:11
хиты: 130
рейтинг:0
Гуманитарные науки
литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь