пользователей: 27938
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Історія України

Історія України

1 Трипільська культура
2 Античні міста північного причорномор'я - значення для української історії.
3 Виникнення давньоруської державності: часова та просторова локалізація.
4 Виникнення давньоруської державності: часова та просторова локалізація.
5 Кочові племена на українських теренах:співіснування двох цивілізацій
6 Руська державність у першій пол. Х ст. Князювання Ольги, Святослава
7 Запровадження християнства на Русі та його історичне значення
8 Завершення формування держави за Ярослава Мудрого. "Руська правда"
9 Феодальна роздробленність Русі, її причини. Монголо-татарська навала.
10 Культура Русі
11 Галицько-Волинське князівство- як продовження державницьких традицій на укр. теренах. Данило Галицький
12 Українські землі у складі Великого князівства литовського. Соціально-економічний розвиток українських земель у ХV - першій половині XVI ст.
13 Причини виникнення козацтва, його історична роль. Реєстрове козацтво.
14 Українські землі в складі РП. Люблінська унія та її значення
15 Православні братства та їх роль у збереженні національної свідомості українців. Берестейська церковна унія 1596 р.
16 Полонізація української знаті в 16 - 17 ст, причини і наслідки
17 Феномен козацтва в українській історії
18 Українська національна революція 1648-1676
19 Наслідки боротьби старшинських угрупувань за влдау в Україні в 17 ст
20 Гетьманування Івана Мазепи.Причини та наслідки антиросійського виступу
21 Гайдамацький рух на Правобережній Україні, його причини, результати.
22 .Духовне життя в під російській Україні впродовж 18ст., його поступове завмирання
23 Українське національне відродження в імперії Габсбургів (Руська трійця, Весна народна 1848р. )
24 Досягнення та невдачі українського національного руху на Галичинні 1848-1849 рр
25 Наслідки боротьби старшинських угруповань за владу в Україні другій половині 17ст.
26 Українське національне відродження у підросійській Україні у 19ст
27 Громадівський рух в Україні 19 століття. Журнал «Основа» М.Драгоманова
28 Перша світова війна та її наслідки для європейського континенту
29 .Лютневі події 1917р. у Києві. Проголошення УНР. 4 Універсал та його значення
30 українська гетьманська держава п.скоропадського його зовнішня і внутрішня політика
31 Cвоє бачення етногенезу українців
32 Політика урядів Другої Річ Посполитої та Румунського королівства щодо укр населення у міжвоєнний період.
33 причини поразки українських визвольних змагань 1917-1921
34 ЗУНР
35 причини українізації її причини та наслідки
36 .Розстріляне відродження. Трагедія української творчої інтелігенції 1920-1930рр.
37 Штучність голодомору укр.народу 1932-33рр.
38 Індустріалізація в УСРР. Колективізація сільського господарства. Наслідки для України.
39 Українське питання напередодні другої світової війни. Карпатська Україна
40 Радянсько-німецький альянс 1939р. - його причини та наслідки
41 Напад Німеччини на СРСР. Нацистський окупаційний режим в Україні. Національне та комуністичне підпілля.
42 Наслідки Другої світової війни для СРСР та України
43 Радянізація західної України. Боротьба ОУН та УПА
44 Українська РСР у 1950-поч.1960 роках. Реформи М.Хрущова
45 Хрущовська відлига. Шістидесятники
46 Українське РСР у 60-80рр. Український дисидентський рух, «самовидав».
47 Соціально-економічне становище сучасної України
16.06.2015; 00:47
хиты: 610
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь