пользователей: 28045
предметов: 12017
вопросов: 223690
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» іст укр літ
» держ іспит

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ РУКОПИСУ ДО ВИДАВНИЦТВА. ВЛАСНИЙ СТИЛЬ ВИДАВНИЦТВА.

(Тимошик, стор. 226)

Авторський оригінал — це текстовий, ілюстративний або текстово-ілюстративний матеріал (іншими словами — рукопис), підготовлений і наданий автором або колективом авторів у видавництво з метою його публікації в подальшому.

Єдиного стандарту оформлення авторського оригіналу перед його поданням у видавництво не існує. Кожне видавництво укладає власний список вимог, які, зазвичай, можна знайти на сайті видавництва або уточнити, зателефонувавши туди. Для художніх творів перелік вимог менший, аніж для наукових, науково-популярних, навчальних видань. Можна виділити ряд базових вимог, дотримання яких вимагається переважною більшістю видавництв:

• нумерація сторінок рукопису;

• зазначення ПІБ автора або авторів рукопису;

• назва рукопису;

• зміст зі списком та вказаними назвами розділів, структурних частин рукопису тощо (за потреби);

• анотація до видання;

Анота́ція (лат. annotatio — зауваження, помітка) — короткий виклад змісту книги, статті, розробки, звіту тощо.

Анотація повинна мати лаконічну, конкретну форму, але при цьому давати містку характеристику виданню без побічної інформації.

Обсяг її зазвичай не має перевищувати 500- 600 знаків.

Під час написання анотації використовується загальноприйнята лексика. Якщо у назві є малозрозумілі слова, їх потрібно пояснити.

Допускаються тільки загальноприйняті слова, загальновживана лексика. Не рекомендується наводити цитати з тексту.

Рекламні елементи не повинні викривляти об'єктивну характеристику видання.

  1.  

Синопсис - це загальний огляд; зведення; збірник статей різних авторів з певного предмета, або зведення різних матеріалів з одного питання. Термін вживається переважно для історичних творів. 

 

Дотримуючись в цілому загальних вимог підготовки для газетно-журнального і книжкового ринку друкованої продукції (випуску в ефір радіо-та телепрограм), кожнаредакціяабо видавництво може мати свій власнийстиль подання текстів чи програм.Йдеться зокрема про форми розміщення основного, службового чи допоміжного текстів, змісту, виділення заголовків, повноту описубібліографічнихпосилань.Є цілий ряд особливостей і в уявленні деяких складових тексту.Так, наприклад, у наборі прізвищ ряд видавництвсповідуєєвропейський стиль - лише повні ім'я та прізвище, інші дотримуються старого підходу - або вживання ініціалів, або повне написання імен, по батькові та прізвищ.Те ж стосується і цифр, особливо в назвах століть, років, а також географічних назв.Єдиних критеріїв слід дотримуватися і в скороченому написанні окремих слів.

 


21.06.2015; 18:38
хиты: 595
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь