пользователей: 28037
предметов: 12007
вопросов: 223477
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Історія України

Історія України

1 1. Cвоє бачення етногенезу українців
2 2. Трипільська культура
3 3. Античні міста північного причорномор'я - значення для української історії.
4 4. Виникнення давньоруської державності: часова та просторова локалізація.
5 5. Кочові племена на українських теренах:співіснування двох цивілізацій
6 6. Руська державність у першій пол. Х ст. Князювання Ольги, Святослава
7 7. Запровадження християнства на Русі та його історичне значення
8 8.Завершення формування держави за Ярослава Мудрого. "Руська правда"
9 9. Феодальна роздробленність Русі, її причини. Монголо-татарська навала.
10 10. Культура Русі
11 11. Галицько-Волинське князівство- як продовження державницьких традицій на укр. теренах. Данило Галицький
12 12. Українські землі у складі Великого князівства литовського. Соціально-економічний розвиток українських земель у ХV - першій половині XVI ст.
13 13. Причини виникнення козацтва, його історична роль. Реєстрове козацтво.
14 14. Українські землі в складі РП. Люблінська унія та її значення
15 15. Православні братства та їх роль у збереженні національної свідомості українців. Берестейська церковна унія 1596 р.
16 16.Полонізація української знаті в 16 - 17 ст, причини і наслідки
17 17.Феномен козацтва в історії України
18 18. Українська національна революція 1648-1676. Причини, характер, рушійні сили
19 19. Зовнішньо-політичні стосунки Української козацької держави у період національної революції(?)
20 20. Наслідки боротьби старшинських угруповань за владу в Україні другій половині 17ст.
21 21. Гетьманування Івана Мазепи. Причини та наслідки антиросійського виступу. Конституція П.Орлика.
22 22.Гайдамацький рух на Правобережній Україні, його причини, результати. Опришки.
23 23.Духовне життя в під російській Україні впродовж 18ст., його поступове завмирання
24 24. Українське національне відродження в імперії Габсбургів (Руська трійця, Весна народна 1848р. )
25 25.Досягнення та невдачі українського національного руху на Галичинні 1848-1849 рр
26 26. Українське національне відродження у підросійській Україні у 19ст.
27 27. Громадівський рух в Україні 19 століття. Журнал «Основа» М.Драгоманова
28 28.Перша світова війна та її наслідки для європейського континенту
29 29.Лютневі події 1917р. у Києві. Проголошення УНР. 4 Універсал та його значення
30 30.Українська гетьманська держава П.Скоропадського, його внутрішня та зовнішня політика.
31 31. ЗУНР
32 32. Причини поразки українсько визвольних змагань 1917-1921
33 33.Політика «українізації» - її причини та результати. Знищення національної інтелігенції.
34 34.Розстріляне відродження. Трагедія української творчої інтелігенції 1920-1930рр.
35 35. Штучність голодомору укр.народу 1932-33рр.
36 36. Індустріалізація в УСРР. Колективізація сільського господарства. Наслідки для України.
37 37. Політика урядів Другої Річ Посполитої та Румунського королівства щодо укр населення у міжвоєнний період.
38 38. Українське питання напередодні другої світової війни. Карпатська Україна.
39 39. Радянсько-німецький альянс 1939р. - його причини та наслідки
40 39. Радянсько-німецький альянс 1939р. - його причини та наслідки
41 40. Напад Німеччини на СРСР. Нацистський окупаційний режим в Україні. Національне та комуністичне підпілля.
42 41. Наслідки Другої світової війни для СРСР та України
43 42. Радянізація західної України. Боротьба ОУН та УПА.
44 43. Українська РСР у 1950-поч.1960 роках. Реформи М.Хрущова
45 44. Хрущовська відлига. Шістидесятники.
46 45. Українське РСР у 60-80рр. Український дисидентський рух, «самовидав».
47 46. Соціально-економічне становище сучасної України
16.06.2015; 00:39
хиты: 965
рейтинг:+1
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь