пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

1. Поняття культури та її структура.:
» ІУК
» Історія

ІУК

3. Тема 3. Мистецтво
3.1 Первісне мистецтво на території України. "Кам*яна могила".
3.2 Мистецтво скіфів. Скіфський звіриний стиль.
3.3 Архітектура і мистецтво трипільців.
3.4 Архітектура Княжої доби. Візантійський стиль.
3.5 Києворуська мозаїка, фреска, іконопис: символічне відображення смисложиттєвих уявлень.
3.6 Пам’ятки архітектури, малярства та іконопису Галицько-Волинського князівства.
3.7 Оборонна архітектура. Замки та фортеці Західної України.
3.8 Архітектура Львівського ренесансу.
3.9 Мистецький розквіт в Україні у XVII - XVIII століттях. Українське бароко.
3.10 Живопис ХVІІ-XVIII століття: іконопис, світський портрет, народний портрет.
3.11 Архітектура та видатні архітектори доби українського бароко.
3.12 Архітектура, живопис, пластичні мистецтва ХІХ століття.
3.13 Архітектура і пошуки національного стилю кінця ХІХ початку ХХ століття: неоукраїнський стиль, необароко, модерн.
3.14 Модерне мистецтво: еклектика, конструктивізм. Розвиток модерні стичного живопису: творчість О. Мурашка, М. Жука та ін.
3.15 Українське модерне мистецтво та скульптура на межі століть (сецесія, кубофутуризм, примітивізм, експресіонізм, символізм, декаданс тощо).
3.16 Український авангард початку ХХ століття (К. Малевич, О. Богомазов, О. Екстер, Г. Нарбут, В. Єрмилов, М. Бойчук. Діалог культур у пластичних образах О. Архипенка: магічні архетипи та новації кубофутуризму.
3.17 Ідеологізація українського мистецтва в радянський період. Метод соціалістичного реалізму у живописі.
3.18 Постмодерністська культура: фази постмодернізму; образ, символ, іронія у постмодернізмі. Постмодернізм - один з найвагоміших мистецьких напрямів ХХ ст.: постмодернізм як світовідчуття; термін «постмодернізм»; світ у творах постмодернізму

4. Тема 4. Музика
4.1 Музика як вид мистецтва. Музичні жанри, стилі, напрями.
4.2 Місце музики у християнській культурі. Київський знаменний спів та його специфіка.
4.3 Українська народна пісня та її жанри. Думи та історичні пісні.
4.4 Партесний спів як вершина української барокової музики.
4.5 Творчість А. Веделя, М. Березовського, Д. Бортнянського.
4.6 Кобзарство як феномен народної музики. Видатні кобзарі.
4.7 Музика ХІХ ст.: формування самобутньої композиторської школи (Семен Гулак-Артемовський, Микола Лисенко та ін.).
4.8 Історія створення українського гімну.
4.9 Класики української музики початку ХХ ст.: М. Леонтович, К. Стеценко, Я. Степовий.
4.10 Видатні українські співаки: С. Крушельницька, Б. Гмиря, І. Козловський, та інші.
4.11 Українська музика радянської доби (Б. Лятошинський, Г. Верьовка, Г. і П. Майборода).
4.12 Поп-музика 1960-х - 1980-х рр.
4.13 Фестивальний рух в Україні: «Червона рута», «Шешори» (АртПоле) тощо.
4.14 Феномен українського року.
4.15 Сучасна українська академічна музика (М. Скорик, В. Сильвестров та інші).

5. Тема 5. Театр
5.1 Театр : його особливості, місце у системі мистецтв.
5.2 Зародження та ранні форми українського театру.
5.3 «Театр корифеїв» у часовій ретроспективі та перспективі.
5.4 Режисерська та акторська школи Леся Курбаса, їхнє значення для подальшого розвитку вітчизняної театральної культури.
5.5 Пошуки української режисури 1990-2000-х у контексті розвитку світового театру.
5.6 Сучасний український театр, його традиційні та новітні форми.
5.7 Становлення кінематографу на українських землях.
5.8 Олександр Довженко та його роль у розвитку українського кіно.
5.9 Творчість Сергія Параджанова: особливості існування авторського кіно в радянському кінематографі.
5.10 Поетична школа українського кіно: виникнення, філософсько-естетичне підґрунтя, найвідоміші представники.
5.11 Українські актори та популярні фільми радянської доби.
5.12 Досягнення української мультиплікації.
5.13 Здобутки сучасних кінорежисерів Л. Саніна, М. Слабошпицького та ін. на міжнародній арені.

6. Тема 6. Освіта
6.1 Виникнення знань, що узагальнювали життєдіяльність людини та фіксували досвід взаємодії з природою.
6.2 Зародження освіти та наукових знань на українських землях за часів княжої доби.
6.3 Виділення науки в самостійну галузь духовної культури.
6.4 Роль Ярослава Мудрого у становленні освіти і науки.
6.5 Братства як феномен національної культури: роль братських шкіл у розвитку освіти та збереженні етнокультурної ідентичності.
6.6 Видатні освітні осередки України за часів Речі Посполитої: Острозька академія, Львівська і Київська братські школи, Київська колегія.
6.7 Києво-Могилянська академія та її роль у розвитку освіти і науки.
6.8 Наука і освіта в період українського культурного відродження ХІХ ст.
6.9 Університети ХІХ ст. на українських землях.
6.10 НТШ як Вінцем об´єднання національної духовної еліти стала спільна робота інтелігенції.
6.11 Принципи радянської системи освіти і виховання.
6.12 Видатні українські вчені та наукові відкриття і винаходи, що збагатили світову науку.
6.13 Особливості розвитку сучасної української науки.
6.14 Особливості розвитку сучасної української освіти.

10.06.2015; 21:24
хиты: 16509
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь