пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

1. Поняття культури та її структура.:
» ІУК
» Історія

Соціально-економічний розвиток ХV-XVI ст..


З заходу через Польщу і Литву на Україну почала по ширюватися
система станової організації суспільства. На відміну від класів,
які уособлювали економічний статус певних соціальних груп,
стани виникали на основі визначених законом прав, привілеїв та
обов’язків. Спочатку правові відмінності між станами не були
чітко визначені, і люди могли переходити з одного стану до
іншого. Та зго дом цей поділ стає спадковим.
Найвищим станом вважалася шляхта. В Україні до неї належало
майже 30 найбагатших князівських родів, які походили від
суверен них колись князів із династії Рюриковичів і
Гедиміновичів: Острозькі, Сангушки, Чарторийські, Вишневецькі,
Заславські та ін. До шляхти належали також багаті нащадки бояр
київського періоду, які мали маєтки з 10-15 сіл. Шляхтичів, які
належали до найвищої верстви, називали магнатами.
Дрібна шляхта складалася з підданих, які дістали свій статус на
службі в кавалерії, охороняючи замки чи кордони. їхніх земель
вистачало тільки на те, щоб утримувати сім’ю. Загалом
українська шляхта становила 5 % усього населення.
Польські королі дбали про зміцнення могутності польської
шляхти і постійно (у 1387, 1413, 1430, 1434 та інших роках)
надавали їй нові привілеї. Наприкінці XV - на початку XVI ст.
шляхта підпорядкувала собі місцеві зібрання - сеймики, а пізніше
й загальний сейм Речі Посполитої, якому належала найвища
економічна влада у країні.
У тогочасних українських містах проживало до 15 % усього
населення. Багато міст мали Магдебурзьке право . У 1356 р.
Магдебурзьке право дістав Львів, згодом - Кам’янець-
Подільський (1374 p.), Луцьк (1432 p.), Київ (1497 p.). Зазвичай у
місті управляло 40-50 багатих патриціанських родин. А більшість
населення міста становили пересічні робітники, ремісники, права
яких були дуже об межені. Середні городяни складалися з купців
і торгівців. Жителі міста належали до стану міщан.
Майже 80 % населення України становили селяни, які були по
суті повністю безправними.
До середини XVI ст. в Україні остаточно встановлюється кріпосне
право. Феодали позбавляють селян їхніх громадянських прав.
У 1447 р. селян було позбавлено права на суд, тобто феодали
могли втручатися в особисте життя селян. Феодали також
змушували селян користуватися за плату панськими млинами і
шинками.
Таким чином, наприкінці XIV - у першій половині XVI ст. на
українських землях, які перебували під владою Польщі та Литви,
відбувалися значні соціально-економічні зміни. Створювалася но
ва соціально-класова структура суспільства, зі зміцненням
шляхти посилювався кріпосницький тиск і запроваджувалося
кріпосне право.

21.06.2015; 19:04
хиты: 29
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2020. All Rights Reserved. помощь