пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

1. Поняття культури та її структура.:
» ІУК
» Історія

Античні міста-держави Північного Причорномор’я. Грецька колонізація.

Давньогрецька колонізація (VIII — VI ст. до н. е.) — процес
заснування грецькою державою нових поселень на чужих
землях. Колонізація йшла у 3-х основних напрямках: 1. Західному
(побережжя і острови Іонійського моря на північний захід від
Греції: Італія, Сицилія, Південна Галія та Іспанія).2. Північно-
східному (північне узбережжя Егейського моря, Геллеспонт,
Пропонтида, береги Чорного моря — Понта Евксінського) і
Меотиди.3. Південно-східному (південний берег Анатолії, Кіпр,
Сирія, Північна Африка). Грецькі поліси (міста-держави), що
виникли на колонізованих землях, в економічному і політичному
відношенні не залежали від своєї метрополії, їх взаємовідносини
були рівноправні й здійснювалися на договірних засадах. Щодо
освоюваних територій, то суть грецької колонізації, незважаючи
на здебільш мирний характер цього процесу, полягала в
експлуатації як природних ресурсів нових земель, так і місцевого
населення.
Давньогрецькі міста Північного Причорномор'я — міста-
держави, засновані греками в період VII — V століть до н. е. на
узбережжі Чорного моря в межах сучасної території України. Як
органічна частина античної цивілізації, вони утворились і
розвивалися у тісній взає­модії з місцевим причорноморським
населенням. Останнє впродовж цілого тисячоліття відчувало на
собі вплив високої античної культури, що знайшло свій вияв у
прискоренні їх соціально-економічного та культурного розвитку.
В історії античних міст-держав Північного Причорномор'я
вирізняються два основні періоди. Перший охоплює час з VI по
середину І ст. до нашої ери й характеризується відносно
самостійним життям на базі еллінських традицій і мирними
відносинами зі скіфськими племенами. Другий припадає на
середину І ст. до нашої ери - 70-ті роки IV ст. нашої ери, коли
міста-держави поступово потрапляли у сферу інтересів Риму й
до того ж зазнавали постійних руйнівних нападів готів і гунів.
У процесі античної колонізації у Північному Причорномор'ї
утворилися чотири основних осередки.
Перший - це побережжя Дніпро-Бузького та Березансько-го
лиманів. В першій половині VI ст. до нашої ери на правому березі
Бузького лиману вихідці з Мілета заклали Ольвію - згодом одне з
трьох найбільших давньогрецьких міст Північного
Причорномор'я, її зручне географічне розташування сприяло
налагодженню тісних торговельних зв'язків із землеробами Лісостепу та кочівниками Степу. Другий центр античної
цивілізації Півдня України склався в районі Дністровського
лиману, де розташувалися міста Ніконій і Тіра. Третій центр
сформувався в Південно-Західному Криму. Головне місто тут -
Херсонес Таврійський. Четвертий центр античної культури в
Північному Причорномор'ї виник на Керченському й Таманському
півостровах. Тут були побудовані міста Пантікапей, Феодосія,
Фанагорія. Важливе місце в економічному житті Ольвії,
Херсонесу та інших міст займали землеробство і скотарство.
Ольвія мала свою сільськогосподарську територію - хору, на якій
її мешканці могли вирощувати хліб і городину, пасти худобу. У
прибережних районах було дуже розвинуте рибальство.
Херсонес з самого початку розвивався як центр
сільськогосподарського виробництва. Мешканці міста володіли
значним сільськогосподарським районом. Значну роль
відігравало ремісниче виробництво. Так, великих успіхів досягли
ольвійські майстри у виготовленні металевих виробів, відлитих із
бронзи або міді, дзеркал, прикрас, статуеток, які часто
виконувались у "скіфському звіриному стилі". В Ольвії
розвивалося керамічне виробництво, ювелірне, деревообробне,
ткацьке та інші ремесла. Металургійні, ювелірні, текстильні
підприємства працювали у Херсонесі. Вироблялася різноманітна
кераміка. Херсонеські ремісничі вироби збувалися не тільки у
самому місті, але й за його межами — у скіфських поселеннях
Криму. Причорноморські міські центри вели інтенсивну заморську
торгівлю. Основною статтею у торговому балансі (за винятком
Херсонесу) був вивіз хліба. Крім того, купці продавали у Грецію, а
потім в Рим худобу, шкіри. Експортувалися Сіль, риба, рибні
продукти. Поширеним товаром були раби. У свою чергу, ці міста
ввозили із Греції вино й оливкове масло, різні металеві вироби та
предмети озброєння, тканини, мармур і вироби з нього, предмети
розкоші та мистецтва.Грецькі міста мали високу культуру. Тут
споруджувалися кам'яні будинки, храми, театри, оздоблені
скульптурою, розписом і мозаїкою. На вулицях стояли кам'яні
стовпи з висіченими на них офіційними текстами. 


21.06.2015; 18:31
хиты: 29
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2020. All Rights Reserved. помощь