пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

1. Поняття культури та її структура.:
» ІУК
» Історія

Первіснообщинний лад на території України

На терені України стародавні люди з’явилися (за різними даними)
від 1 млн до 300 тис. років тому. Найвірогідніше, що найдавніші
люди (архантропи) прийшли на територію України з Передньої
Азії через Кавказ та Балкани.
Найдавніша епоха в історії людства визначається як кам’яний вік.
Він поділяється на три періоди: палеоліт (від 1 млн р. до X тис.
до н.е.), мезоліт (IX-VI тис. до н.е.) і неоліт (VI-IV тис. до н.е.).
Кам’яний вік тривав на території України від 1 млн р. до н.е. до З
тис. р. до н.е. Кам’яним він називається тому, що основними
знаряддями праці були вироби з каменю, які поступово
вдосконалювалися.»» Це вдосконалення призвело до першого
поділу праці, коли з’явилися знаряддя праці різного призначення.
За допомогою тертя люди навчилися добувати вогонь, що стало
справжньою революцією у їхньому житті, оскільки це зробило їх
менш залежними від природи і сприяло кращому забезпеченню
існування (тепло, термічна обробка їжі). Це сталося близько 100
тис. років тому. Першою суспільною організацією людей було
первісне стадо, потім на зміну йому-близько 40 тис. років тому—
прийшла матріархальна родова община.«Основним осередком
суспільства став рід-група кровних родичів по материнській лінії,
оскільки при груповому шлюбі інакше визначити спорідненість
було неможливо. Крім того, жінки посідали провідне місце і в
суспільному виробництві (гончарство, ткацтво), збиранні їстівних
рослин.
У період мезоліту відбулися суттєві зміни в озброєнні людини:
з’явилися лук і стріли, і зі знарядь праці було винайдено сокиру,
долото, гачки для рибальства, сіть, човни, видовбані з дерева.
Особливо важливе значення мало впровадження лука-складного,
як на той час, механічного знаряддя, що дало змогу полювати на
звірів на відстані і зменшити кількість мисливців, вивільнивши їх
для інших робіт. Почалося приручення диких тварин: спочатку-
собаки, потім-свині.
У період неоліту відбулася так звана «неолітична революція»-
перехід від присвоюючих форм господарства до
відтворюючих.Тепер вони почали їх відтворювати за допомогою
розвитку скотарства і землеробства. Помітне покращення умов
життя, збільшення харчових запасів, тривалості життя (до 30-32
років). Відбувається перший «демографічний вибух»
Перехідною епохою від кам’яного до металічного періоду був
енеоліт»-мідно-кам’яний вік, коли, поряд із кам’яними, почали
виробляти знаряддя з міді (ПІ-ІІ тис. до н.е.). На території України
в цей час проживали племена, культура яких відома під назвою
«трипільської» Сільське господарство у трипільців було вже на
досить високому рівні. Землю обробляли за допомогою
дерев’яної сохи. Урожай збирали серпами з крем’яними лезами,
розмелюючи потім зерно ручними кам’яними зернотерками.
Високого розвитку досярло гончарство-виробляли посуд із
тонкими стінками, добре випалений, з багатим орнаментом.
Відомо їм було вже і ткацтво. На зміну енеоліту прийшов
бронзовий1 вік (II тис. до н.е.), коли люди навчилися виробляти
бронзу. Відбувається перший великий суспільний поділ праці-
відокремлення скотарства від землеробства. На зміну
матріархату приходить патріархат. Рід тепер складається з ряду
сімей, споріднених по батьківській лінії. 

Для розв’язання найважливіших питань скликалися збори всього племені. Ради старійшин вирішували спільні питання, розподіляли між родами племені ділянки для полювання і скотарства, землі для обробки і побудови житла.

Поступово первісне суспільство вступає у період розкладу,
оскільки як основний його осередок виділяється патріархальна
сім’я, з’являється приватна власність. Починається залізний вік(1
тис. р. до н.е.).


21.06.2015; 18:13
хиты: 32
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2020. All Rights Reserved. помощь